fbpx
 • Czcionka: A A+ A++
 • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
 • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
 • Mapa strony: mapa strony
images/Informatyka_pliki/baner-maly-na-strone-ans.png

Prezentacja kierunku FILOLOGIA

Forma studiów - stacjonarne

Poziom studiów - I stopnia

Uzyskany tytuł po ukończeniu studiów -  licencjat

Czas trwania - 3 lata

Opłata za studia - bezpłatne studia stacjonarne

Wysokość opłaty rekrutacyjnej - 85 zł    


Cel studiów  

 1. nabycie przez studentów wiedzy i kompetencji językowej na poziomie C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
 2. wykształcenie u studentów gotowości do korzystania z języka angielskiego/niemieckiego na poziomie C1 w szeroko pojętej przestrzeni publicznej
 3. wykształcenie u studentów nawyków samodzielnej autonomicznej nauki, pogłębiania i zdobywania wiedzy, umiejętności korzystania ze wszelkich dostępnych źródeł wiedzy
 4. przygotowanie studentów do pełnienia ról zawodowych w obrębie profesji związanych z wykształceniem filologicznym

Moduły  

Filologia angielska:

z językiem hiszpańskim/ niemieckim - absolwent jest wykwalifikowanym specjalistą w zakresie języka angielskiego – potrafi się nim posługiwać w mowie i piśmie na poziomie rodzimych użytkowników, czyli C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, jak również posiada umiejętność ustawicznego samokształcenia. Jest przygotowany do pracy w instytucjach, w których wymagana jest umiejętność posługiwania się językiem angielskim ogólnym i specjalistycznym w sytuacjach zawodowych (np. opracowywanie dokumentów). Dzięki przygotowaniu do funkcjonowania w przestrzeni interkulturowej potrafi współpracować z partnerem zagranicznym. . Ponadto posiada znajomość drugiego języka na poziomie B2+ i potrafi w tym języku realizować podstawowe zadania w komunikacji pisemnej i ustnej.

z przygotowaniem lektora w komunikacji interkulturowej - absolwent jest wykwalifikowanym specjalistą w zakresie stosowania języka angielskiego na potrzeby efektywnej komunikacji. Posiada kompetencje glottodydaktyczne i doradcze. Posługuje się językiem angielskim w mowie i piśmie na poziomie rodzimych użytkowników, czyli C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Jest przygotowany do pracy w szkołach językowych, instytucjach szkoleniowych i doradczych, może kształcić językowo studentów i pracowników naukowych szkół wyższych. Absolwent jest przygotowany zarówno merytorycznie jak i praktycznie do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej w zakresie kształcenia językowego. Posiada specjalistyczną wiedzę na temat stosowania języka angielskiego oraz efektywnej komunikacji w różnych sytuacjach zawodowych. Stosuje innowacyjne, interaktywne narzędzia IT, indywidualizuje proces kształcenia w zależności od środowiska naukowego i zawodowego, w którym pracuje.

z tłumaczeniem specjalistycznym - absolwent jest wykwalifikowanym specjalistą w zakresie języka angielskiego – potrafi się nim posługiwać w mowie i piśmie na poziomie rodzimych użytkowników, czyli C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, jak również posiada umiejętność ustawicznego samokształcenia. Jest przygotowany do pracy w instytucjach, w których wymagana jest umiejętność posługiwania się językiem angielskim ogólnym i specjalistycznym w sytuacjach zawodowych (np. opracowywanie dokumentów). Posiada również wiedzę dotyczącą podstaw funkcjonowania szeroko pojętego biznesu, znajomość zasad języka ekonomicznego, prawniczego, administracyjnego, technicznego, którą potrafi wykorzystywać w tłumaczeniach. Dzięki przygotowani do funkcjonowania w przestrzeni interkulturowej potrafi współpracować z partnerem zagranicznym.

Filologia germańska:

z językiem angielskim/ hiszpańskim - absolwent jest wykwalifikowanym specjalistą w zakresie języka niemieckiego –potrafi się nim posługiwać w mowie i piśmie na poziomie rodzimych użytkowników, czyli C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, jak również posiada umiejętność ustawicznego samokształcenia. Jest przygotowany do pracy w instytucjach, w których wymagana jest umiejętność posługiwania się językiem niemieckim w sytuacjach zawodowych (np. opracowywanie dokumentów). Dzięki przygotowaniu do funkcjonowania w przestrzeni interkulturowej potrafi współpracować z partnerem zagranicznym. Ponadto posiada znajomość drugiego języka na poziomie B2+ i potrafi w tym języku realizować podstawowe zadania w komunikacji pisemnej i ustnej.

z przygotowaniem lektora w komunikacji interkulturowej - absolwent jest wykwalifikowanym specjalistą w zakresie stosowania języka niemieckiego na potrzeby efektywnej komunikacji. Posiada kompetencje glottodydaktyczne i doradcze. Posługuje się językiem niemieckim w mowie i piśmie na poziomie rodzimych użytkowników, czyli C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Jest przygotowany do pracy w szkołach językowych, instytucjach szkoleniowych i doradczych, może kształcić językowo studentów i pracowników naukowych szkół wyższych. Absolwent jest przygotowany zarówno merytorycznie jak i praktycznie do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej w zakresie kształcenia językowego. Posiada specjalistyczną wiedzę na temat stosowania języka niemieckiego oraz efektywnej komunikacji w różnych sytuacjach zawodowych. Stosuje innowacyjne, interaktywne narzędzia IT, indywidualizuje proces kształcenia w zależności od środowiska naukowego i zawodowego, w którym pracuje.

z tłumaczeniem specjalistycznym - absolwent jest wykwalifikowanym specjalistą w zakresie języka niemieckiego –potrafi się nim posługiwać w mowie i piśmie na poziomie rodzimych użytkowników, czyli C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, jak również posiada umiejętność ustawicznego samokształcenia. Jest przygotowany do pracy w instytucjach, w których wymagana jest umiejętność posługiwania się językiem niemieckim w sytuacjach zawodowych (np. opracowywanie dokumentów). Posiada również wiedzę dotyczącą podstaw funkcjonowania szeroko pojętego biznesu, znajomość zasad języka ekonomicznego, prawniczego, administracyjnego, technicznego, którą potrafi wykorzystywać w tłumaczeniach. Dzięki przygotowani do funkcjonowania w przestrzeni interkulturowej potrafi współpracować z partnerem zagranicznym.


Perspektywy zatrudnienia

 1. Pracoownik w podmiotach administracji publicznej i sektora prywatnego, prowadzący kontakty z partnerem zagranicznym
 2. Pracownik w burze współpracy z zagranicą
 3. Asystent tłumacza
 4. Lektor, szkoleniowiec/trener osób dorosłych
 5. Specjalista językowy w sferze biznesu (np. pracownik działów w podmiotach gospodarczych wykorzystujących znajomość języka obcego)

 


Terminy naboru

I nabór: 24 czerwca 2024 r. - 31 lipca 2024 r.
II nabór: 1 sierpnia 2024 r. - 16 września 2024 r.Kryteria naboru na kierunek filologia

Przedmiot zdawany na maturze:

Język angielski/Język niemiecki

 

Chcąc dokonać rejestracji na studia, kliknij w poniższy obrazek