fbpx
 • Czcionka: A A+ A++
 • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
 • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
 • Mapa strony: mapa strony

Prezentacja kierunku BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

 • stacjonarne
 • niestacjonarne

Poziom studiów - I stopnia

Uzyskany tytuł po ukończeniu studiów -  licencjat

Czas trwania - 3 lata

Opłata za studia

 • bezpłatne studia stacjonarne
 • opłata semestralna za studia niestacjonarne: 2500 zł

Wysokość opłaty rekrutacyjnej - 85 zł    


Cel studiów  

Nadrzędnym celem studiów na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” jest przygotowanie absolwentów do realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego, w tym w zakresie zarządzania bezpieczeństwem, administracji porządku publicznego oraz zarządzania w sytuacjach kryzysowych, z uwzględnieniem wybranej specjalności.


Moduły  

formacje umundurowane i uzbrojone - absolwenci tej specjalności są przygotowywani do pracy w różnorodnych służbach, inspekcjach i strażach, na stanowiskach wymagających gruntownej wiedzy z zakresu ochrony, bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz sposobu funkcjonowania systemu obronnego państwa, w tym roli i zadań Sił Zbrojnych RP, Policji, Straży Pożarnej oraz innych formacji umundurowanych

zarządzanie bezpieczeństwem informacji - absolwenci tej specjalności są przygotowywani do pracy na różnych stanowiskach związanych z zarządzaniem, planowaniem, prowadzeniem oraz kontrolowaniem bezpieczeństwa informacji i systemów związanych z tworzeniem, przesyłaniem, przetwarzaniem bądź gromadzeniem informacji o różnych stopniach poufności oraz planujących znaleźć zatrudnienie jako inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego, inspektor ochrony danych lub pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych

zarządzanie kryzysowe i bezpieczeństwo publiczne - absolwenci tej specjalności są przygotowywani do wykonywania zadań w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, zarządzania kryzysowego oraz organizowania działań ratowniczych; celem specjalności jest przede wszystkim kształcenie kadr na potrzeby administracji publicznej i samorządowej oraz społeczności lokalnych i regionalnych


Perspektywy zatrudnienia

 1. policja,
 2. siły zbrojne,
 3. służba więzienna,
 4. służba celna,
 5. straż graniczna,
 6. straż pożarna,
 7. agencje detektywistyczne,
 8. agencje ochrony,
 9. administracja publiczna i samorządowa.

 


Terminy naboru

I nabór: 24 czerwca 2024 r. - 31 lipca 2024 r.
II nabór: 1 sierpnia 2024 r. - 16 września 2024 r.

 


Kryteria naboru na kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne

Przedmiot zdawany na maturze:

Język obcy (1 spośród: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski itp.)

Język polski

Przedmiot wybrany o największej liczbie punktów (1 spośród: matematyka biologia, geografia, historia, WOS itp.)

 

Chcąc dokonać rejestracji na studia, kliknij w poniższy obrazek