fbpx
 • Czcionka: A A+ A++
 • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
 • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
 • Mapa strony: mapa strony

Prezentacja kierunku DIETETYKA

Forma studiów

 • stacjonarne
 • niestacjonarne

Poziom studiów - I stopnia

Uzyskany tytuł po ukończeniu studiów -  licencjat

Czas trwania - 3 lata

Opłata za studia

 • bezpłatne studia stacjonarne
 • opłata semestralna za studia niestacjonarne: 2800 zł

Wysokość opłaty rekrutacyjnej - 85 zł    


Cel studiów  

Kierunek bezpośrednio podkreśla związek z obszarem nauk medycznych, jest współodpowiedzialny za zdrowie zarówno indywidualnego człowieka, jak i grup ludności oraz poszanowanie zasad etyki zawodowej i uregulowań prawnych obowiązujących pracowników ochrony zdrowia


Specjalności

poradnictwo dietetyczne - absolwent posiadać będzie pogłębioną wiedzę i umiejętności w zakresie żywienia człowieka dorosłego, starszego, kobiet w ciąży i matek karmiących, dzieci, młodzieży oraz planowania diet i konstruowania jadłospisów w różnych schorzeniach organizmu, a także wspomagania żywieniowego osób wykazujących zwiększoną aktywność fizyczną

żywienie w sporcie i odnowie biologicznej - absolwent posiadać będzie pogłębioną wiedzę i umiejętności przygotowujące do pracy z osobami uprawiającymi różne formy sportu, opracowywania  programów  żywieniowych wspomagających proces treningowy, udział w zawodach jak i odnowę biologiczną

psychodietetyka - absolwent posiadać będzie pogłębioną wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie opieki nad jednostką w obliczu zagrożeń dla zdrowia spowodowanych nieprawidłowym odżywianiem, brakiem aktywności fizycznej i nieprawidłowym stylem życia. Przygotowany będzie do tworzenia zespołu terapeutycznego uwzględniającego aspekty profilaktyki i leczenia chorób, w których dostosowanie żywienia jest ważnym elementem terapii. Ponadto posiadać będzie umiejętność planowania racjonalnego żywienia dla różnych grup ludności


Perspektywy zatrudnienia

 1. Publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej,
 2. Zakłady żywienia zbiorowego (restauracje, stołówki pracownicze, przedszkola, stołówki szkolne, żłobki),
 3. Szpitale, poradnie chorób metabolicznych, poradnie dietetyczne, zakłady gastronomiczne o specjalistycznym profilu (potraw regionalnych), stacje sanitarno-epidemiologiczne, zakłady dostarczające pożywienia do szpitali i innych placówek zbiorowego żywienia (catering),
 4. Organizacje konsumenckie i promujące zdrowie, ośrodki i poradnie sportowe, fitness klubach i sklepach z suplementami diety i zdrową żywnością oraz podjęcia samodzielnej działalności gospodarczej w zakresie poradnictwa żywieniowego
 5. Firmy zajmujące się technologią produkcji

 


Terminy naboru
 
I nabór: 26 czerwca 2023 r. - 31 lipca 2023 r.
II nabór: 1 sierpnia 2023 r. - 18 września 2023 r.


Kryteria naboru na kierunek dietetyka

Przedmiot zdawany na maturze:

 • Język obcy (1 spośród: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski itp.)
 • Język polski
 • Przedmiot wybrany o największej liczbie punktów (1 spośród: matematyka biologia, geografia, historia, WOS itp.)

 

Chcąc dokonać rejestracji na studia, kliknij w poniższy obrazek