fbpx
 • Czcionka: A A+ A++
 • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
 • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
 • Mapa strony: mapa strony

Prezentacja kierunku PIELĘGNIARSTWO  

Forma studiów - stacjonarne

Poziom studiów - I stopnia

Uzyskany tytuł po ukończeniu studiów -  licencjat

Czas trwania - 3 lata

Opłata za studia - bezpłatne studia stacjonarne

Wysokość opłaty rekrutacyjnej - 85 zł    


Cel studiów  

Podstawowym celem kształcenia na kierunku jest nauczenie umiejętności posługiwania się szczegółową wiedzą z zakresu pielęgniarstwa i ogólną z zakresu innych nauk dla zapewnienia bezpieczeństwa i opieki osobom chorym, niepełnosprawnym i umierającym oraz udzielania świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom. Ważnym elementem kształcenia jest nabycie umiejętności wykonywania zawodu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, zasadami etyki ogólnej i zawodowej.


Perspektywy zatrudnienia

 1. Publiczne i niepubliczne placówki służby zdrowia (Kliniki, szpitale, zakłady opieki zdrowotnej, oddziały dzienne, zakłady opieki długoterminowej, poradnie, przychodnie),
 2. Domy opieki społecznej, zakłady opiekuńczo-lecznicze, hospicja, opieka nad pacjentem w domu
 3. Sanatorium, uzdrowiska
 4. Punkty pobrań krwi, pracownie diagnostyczne
 5. Placówki oświatowe, inne formy indywidualnej praktyki pielęgniarskiej
 6. Nauczyciel akademicki
 7. Instytucje zajmujące się upowszechnianiem wiedzy prozdrowotnej, poradnictwo
 8. Zatrudnienie na unijnym rynku pracy

Przedmioty z modułu kształcenia kierunkowego

A moduł nauki podstawowe - Anatomia, Fizjologia, Farmakologia

B moduł nauki społeczne - Psychologia, Prawo medyczne, Zdrowie publiczne

C moduł nauki w zakresie podstaw opieki pielęgniarskiej - Podstawowa opieka zdrowotna, Badanie fizykalne, Promocja zdrowia

D moduł nauki w zakresie opieki specjalistycznej - Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne, Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne, Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne, Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia, Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej, Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne, Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne, Podstawy ratownictwa medycznego


Terminy naboru

I nabór: 24 czerwca 2024 r. - 31 lipca 2024 r.
II nabór: 1 sierpnia 2024 r. - 16 września 2024 r.

 


Kryteria naboru na kierunek pielęgniarstwo

Przedmiot zdawany na maturze:

 • Język obcy (1 spośród: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski itp.)
 • Język polski
 • Przedmiot wybrany o największej liczbie punktów (1 spośród: matematyka biologia, geografia, historia, WOS itp.)

 

Chcąc dokonać rejestracji na studia, kliknij w poniższy obrazek