fbpx
 • Czcionka: A A+ A++
 • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
 • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
 • Mapa strony: mapa strony

Wzory dyplomów ukończenia studiów obowiązujące od 12 kwietnia 2022 roku

1. Pliki graficzne zawierające widok ogólny wzorca dokumentu publicznego:

2. Opis dokumentu publicznego:

Format dyplomu, odpisu dyplomu oraz odpisu dyplomu przeznaczonego do akt: A4 (297x210 mm), zadruk jednostronny.

Papier zabezpieczony o gramaturze 120g, bez wybielaczy optycznych (nie wykazujący luminescencji w promieniowaniu ultrafioletowym) posiadający:

a) zabezpieczenia chemiczne uniemożliwiające bezśladową zmianę naniesionych odpisów,

b) bieżący znak wodny dwutonowy,

c) włókna jasno-żółte widoczne w świetle widzialnym i w promieniowaniu ultrafioletowym zmieniające barwę na zielono-żółte.

d) włókna niewidoczne w świetle widzialnym a widoczne w świetle ultrafioletowym w kolorze niebieskim,

e) włókno niewidoczne w świetle widzialnym a widoczne w świetle ultrafioletowym - włókno dwukolorowe: czerwono-zielone.

f) włókna czerwone i granatowe widoczne tylko w świetle widzialnym.

Sposób personalizacji dyplomu, odpisu dyplomu oraz odpisu dyplomu przeznaczonego do akt: przy wykorzystaniu drukarki atramentowej.

 • data wprowadzenia wzoru do obrotu prawnego:  12.04.2022 r.
 • data rozpoczęcia wydawania dokumentu publicznego danego wzoru:  12.04.2022 r.
 • okres ważności dokumentu publicznego:  bezterminowo
 • data zakończenia wydawania dokumentu publicznego: -

3. Plik graficzny obrazujący elementy zabezpieczeń przed fałszerstwem przeznaczone do weryfikacji autentyczności dokumentu publicznego:

Podstawa prawna:  art. 34 ust. 1 Ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1660 ze zm.).


 Wzory świadectw ukończenia kształcenia specjalistycznego obowiązujące od 12 kwietnia 2022 roku

1. Pliki graficzne zawierające widok ogólny wzorca dokumentu publicznego:

2. Opis dokumentu publicznego:

Format świadectwa, odpisu świadectwa oraz odpisu świadectwa przeznaczonego do akt: A4 (297x210 mm), zadruk dwustronny.

Papier zabezpieczony o gramaturze 120g, bez wybielaczy optycznych (nie wykazujący luminescencji w promieniowaniu ultrafioletowym) posiadający:

a) zabezpieczenia chemiczne uniemożliwiające bezśladową zmianę naniesionych odpisów,

b) bieżący znak wodny dwutonowy,

c) włókna jasno-żółte widoczne w świetle widzialnym i w promieniowaniu ultrafioletowym zmieniające barwę na zielono-żółte.

d) włókna niewidoczne w świetle widzialnym a widoczne w świetle ultrafioletowym w kolorze niebieskim,

e) włókno niewidoczne w świetle widzialnym a widoczne w świetle ultrafioletowym - włókno dwukolorowe: czerwono-zielone.

f) włókna czerwone i granatowe widoczne tylko w świetle widzialnym.

Sposób personalizacji świadectwa, odpisu świadectwa oraz odpisu świadectwa przeznaczonego do akt: przy wykorzystaniu drukarki atramentowej.

 • data wprowadzenia wzoru do obrotu prawnego:  12.04.2022 r.
 • data rozpoczęcia wydawania dokumentu publicznego danego wzoru:  luty 2024 r.
 • okres ważności dokumentu publicznego:  bezterminowo
 • data zakończenia wydawania dokumentu publicznego: -

3. Plik graficzny obrazujący elementy zabezpieczeń przed fałszerstwem przeznaczone do weryfikacji autentyczności dokumentu publicznego:

Podstawa prawna: art. 34 ust. 1 Ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1660 ze zm.).

 

********************************************************************************************************************************************************

Wzory dyplomów ukończenia studiów

1. Pliki graficzne zawierające widok ogólny wzorca dokumentu publicznego:

2. Opis dokumentu publicznego:

Format dyplomu, odpisu dyplomu oraz odpisu dyplomu przeznaczonego do akt: A4 (297x210 mm), papier zabezpieczony o gramaturze 120g/m2, bez wybielaczy optycznych (nie wykazujący luminescencji w promieniowaniu ultrafioletowym), zadruk jednostronny.

Sposób personalizacji dyplomu, odpisu dyplomu oraz odpisu dyplomu przeznaczonego do akt: przy wykorzystaniu drukarki atramentowej.

 1. data wprowadzenia wzoru do obrotu prawnego:  10.06.2019 r.
 2. data rozpoczęcia wydawania dokumentu publicznego danego wzoru:  październik 2019 r.
 3. okres ważności dokumentu publicznego:  bezterminowo
 4. data zakończenia wydawania dokumentu publicznego: 28.02.2022 r.

3. Plik graficzny obrazujący elementy zabezpieczeń przed fałszerstwem przeznaczone do weryfikacji autentyczności dokumentu publicznego:

 • Zabezpieczenia przed fałszerstwem dyplomów PWSZ w Koninie (Zabezpieczenia przedstawione powyżej w plikach z wykazem zabezpieczeń dla wzorów dyplomów wydawanych przez ANS w Koninie)

Podstawa prawna:  art. 34 ust. 1 Ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1660 ze zm.).


Wzory świadectw ukończenia kształcenia specjalistycznego

1. Pliki graficzne zawierające widok ogólny wzorca dokumentu publicznego:

2. Opis dokumentu publicznego:

Format świadectwa, odpisu świadectwa oraz odpisu świadectwa przeznaczonego do akt: A4 (297x210 mm), papier zabezpieczony o gramaturze 120g/m2, bez wybielaczy optycznych (nie wykazujący luminescencji w promieniowaniu ultrafioletowym), zadruk dwustronny.

Sposób personalizacji świadectwa, odpisu świadectwa oraz odpisu świadectwa przeznaczonego do akt: przy wykorzystaniu drukarki atramentowej.

 1. data wprowadzenia wzoru do obrotu prawnego:  12.10.2021 r.
 2. data rozpoczęcia wydawania dokumentu publicznego danego wzoru: luty 2023 r.
 3. okres ważności dokumentu publicznego:  bezterminowo
 4. data zakończenia wydawania dokumentu publicznego: 28.02.2022 r.

3. Plik graficzny obrazujący elementy zabezpieczeń przed fałszerstwem przeznaczone do weryfikacji autentyczności dokumentu publicznego:

 • Zabezpieczenia przed fałszerstwem świadectw dyplomowanego specjalisty i dyplomowanego specjalisty technologa PWSZ w Koninie (Zabezpieczenia przedstawione powyżej w plikach z wykazem zabezpieczeń dla wzorów świadectw wydawanych przez ANS w Koninie)

Podstawa prawna: art. 34 ust. 1 Ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1660 ze zm.).