fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

W ANS w Koninie stosuje się następujące zasady przy wystawianiu faktur potwierdzających wniesienie opłaty za usługi edukacyjne:
 
 1. Fakturę potwierdzającą dokonanie opłaty za usługi edukacyjne ANS w Koninie wystawia na podmiot (studenta), z którym zawarła umowę o naukę.
 
 2. W przypadku dokonania wpłaty przez pracodawcę na rzecz swojego pracownika z tytułu świadczonych przez ANS w Koninie usług edukacyjnych, usługobiorcą nadal pozostaje pracownik (student). W takiej sytuacji w wystawionej fakturze pracownik (student) zostanie wskazany jako NABYWCA, natomiast pracodawca będzie figurował jako PŁATNIK.
 
 3. Fakturę wystawia się nie później niż 7 dnia od dokonania wpłaty całości lub części (raty) za usługę edukacyjną na wyraźne żądanie!
 
Po upływie tego terminu nie będzie możliwe wystawienie faktury. Po tym terminie Uczelnia może wystawić wyłącznie zaświadczenie o wysokości dokonanej wpłaty.
 
Wnioski o wystawienie faktury do zapłaty i za dokonaną wpłatę:
Wniosek o wystawienie faktury do zapłaty
Wniosek o wystawienie faktury za dokonaną wpłatę