fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony
images/Informatyka_pliki/baner-maly-na-strone-ans.png

Akademia Nauk Stosowanych w Koninie pobiera opłaty za usługi edukacyjne związane z:

  1. kształceniem na studiach niestacjonarnych;
  2. powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych z powodu niezadowalających wyników w nauce;
  3. prowadzeniem zajęć nieobjętych programem studiów;
  4. kształceniem cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim.

Oprócz wyżej wymienionych opłat za usługi edukacyjne Uczelnia pobiera opłaty za wydanie dokumentów związanych z odbywaniem studiów.

Szczegółowe zasady pobierania opłat za usługi edukacyjne określa Uchwała Nr 341/VI/V/2019 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie w sprawie zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne oraz warunków i trybu zwalniania z tych opłat, zmieniona Uchwałą Nr 182/VII/XI/2023.

Wniesienia opłaty za usługi edukacyjne student dokonuje na rachunek bankowy Uczelni – wygenerowany przez system informatyczny indywidulany numer rachunku bankowego do wnoszenia opłat za studia, przypisany studentowi i dostępny po zalogowaniu się przez studenta do USOSweb (https://usosweb.konin.edu.pl ) w zakładce „Dla studentów” –  „Płatności fk”.

Sprawy związane z opłatami za studia i świadczone usługi edukacyjne należy kierować do dziekanatów poszczególnych wydziałów lub Działu Księgowości :

 

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych, ul. Wyszyńskiego 3C, pok. 27, tel. 63 249 72 18


Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych:

Kierunki ekonomiczne (finanse i rachunkowość, logistyka, gospodarka i administracja publiczna) ul. Przyjaźni 1, pok. 6, tel.  63 249 72 60

Kierunki techniczne (automatyka i robotyka, mechanika i budowa maszyn, zarzadzanie i inżynieria produkcji) ul. Wyszyńskiego 35a, pok.  102T, tel.  63 249 72 30 / 63 249 72 70


Wydział Nauk o Zdrowiu, ul. Popiełuszki  4, pok. 7, tel. 63 249 72 66


Dział Księgowości (rozliczanie wpłat), ul. Przyjaźni 1, pok. 129, tel. 63 249 72 28