fbpx
 • Czcionka: A A+ A++
 • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
 • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
 • Mapa strony: mapa strony
images/Informatyka_pliki/baner-maly-na-strone-ans.png

Prezentacja kierunku PSYCHOLOGIA I KOMUNIKACJA W ZARZĄDZANIU

Forma studiów

 • stacjonarne
 • niestacjonarne

Poziom studiów - II stopnia

Uzyskany tytuł po ukończeniu studiów - magister

Czas trwania - 2 lata

Opłata za studia

 • bezpłatne studia stacjonarne
 • opłata semestralna za studia niestacjonarne: 3500 zł

Wysokość opłaty rekrutacyjnej - 85 zł    


Cel studiów     

Celem studiów jest przygotowanie absolwenta do pełnienia ról menedżerskich i zajmowania stanowisk w organizacjach prywatnych, publicznych i trzeciego sektora, których efektywne pełnienie (zajmowanie) wymaga pogłębionego przygotowania w zakresie psychologii i komunikacji społecznej


Moduły

coaching i zasoby ludzkie - absolwenci tej specjalności poznają zagadnienia obejmujące: współczesny rynek pracy, prawo pracy, zarządzanie zasobami ludzkimi, metody doradztwa personalnego i zawodowego, praktyczne aspekty coachingu, mentoringu i tutoringu.

komunikacja i zarządzanie kryzysoweabsolwenci tej specjalności poznają zagadnienia obejmujące: systemy bezpieczeństwa i ochrony, funkcjonowanie grup dyspozycyjnych, zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, psychologię zagrożeń, komunikację w sytuacjach kryzysowych.


Perspektywy zatrudnienia

 1. Negocjator biznesowy
 2. Specjalista komunikacji społecznej
 3. Specjalista do spraw doskonalenia organizacji
 4. Specjalista do spraw kluczowych klientów (key account manager)
 5. Specjalista do spraw public relations

Perspektywy zatrudnienia - zawody określone w dokumentach dla MEiN i PKA dla obu specjalniści

 1. Trener osobisty (coach, mentor, tutor)
 2. Doradca personalny
 3. Konsultant do spraw kariery
 4. Specjalista do spraw kadr
 5. Specjalista do spraw rekrutacji pracowników,
 6. Specjalista do spraw zarządzania talentami
 7. Specjalista zarządzania kryzysowego

Terminy naboru

I nabór: 24 czerwca 2024 r. - 31 lipca 2024 r.
II nabór: 1 sierpnia 2024 r. - 16 września 2024 r.

 


Kryteria naboru na kierunek psychologia i komunikacja w zarządzaniu

 

Dwa warunki do łącznego spełnienia:

 

Punkt nr I

Ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich na kierunkach przynależących w całości lub w części do dziedziny nauk społecznych  oraz dyscyplin artystycznych

 

Punkt nr II

Ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich na kierunkach przynależących w całości lub w części obszaru nauk społecznych - przy czym minimalna liczba punktów ECTS, przyporządkowana do dziedziny nauk społecznych albo obszaru nauk społecznych, uprawniająca do przyjęcia na kierunek, a uzyskana na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich, wynosi 90.

 

Obecność w programie ukończonych przez kandydata studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich treści kształcenia (w postaci przedmiotów lub modułów zajęć) z zakresu:


1) nauk o zarządzaniu i jakości oraz/lub psychologii oraz/lub nauki o komunikacji społecznej i mediach [według rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1818)]

albo

2) nauk o zarządzaniu oraz/lub psychologii oraz/lub nauk o poznaniu i komunikacji społecznej oraz/lub nauk o mediach [według rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz.U. z 2011 r. Nr 179, poz. 1065)]

 

 Max. liczba punktów możliwych do uzyskania - 50 pkt

 

Chcąc dokonać rejestracji na studia, kliknij w poniższy obrazek