fbpx
 • Czcionka: A A+ A++
 • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
 • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
 • Mapa strony: mapa strony

Prezentacja kierunku FILOLOGIA  

Forma studiów - stacjonarne

Poziom studiów - II stopnia

Uzyskany tytuł po ukończeniu studiów - magister

Czas trwania - 2 lata

Opłata za studia - bezpłatne studia stacjonarne

Wysokość opłaty rekrutacyjnej - 85 zł    


Cel studiów     

 1. podwyższenie wiedzy i kompetencji językowej studentów do poziomu C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
 2. utrwalenie u studentów gotowości do korzystania z języka angielskiego/niemieckiego na poziomie C2 w szeroko pojętej przestrzeni publicznej, w kontaktach edukacyjnych, biznesowych i towarzyskich
 3. utrwalenie i doskonalenie nawyków samodzielnej autonomicznej nauki, pogłębiania i zdobywania wiedzy, umiejętności korzystania ze wszelkich dostępnych źródeł wiedzy oraz ich krytycznej oceny
 4. przygotowanie studentów do pełnienia ról zawodowych w obrębie profesji  związanych z wykształceniem filologicznym oraz do pracy naukowej

Moduły

Filologia angielska - absolwent jest wykwalifikowanym specjalistą w zakresie języka angielskiego – potrafi się nim posługiwać na poziomie C2. Absolwent, który wybrał specjalizację dydaktyka, jest przygotowany do pracy w zawodzie nauczyciela zgodnie z obowiązującymi przepisami. Absolwent, który realizował specjalizację translacja, jest przygotowany do podjęcia zadań typowych dla działalności tłumacza. Absolwent, który wybrał specjalizację „lektor języka specjalistycznego”, jest przygotowany do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług edukacyjnych i szkoleniowych. Może również obejmować stanowiska szkoleniowe i doradcze w podmiotach gospodarczych. Ma bardzo dobre przygotowanie w zakresie nowoczesnych technologii, kształcenia językowego na odległość i interaktywnych narzędzi do nauki języków obcych. Niezależnie od specjalizacji absolwent napisał pracę magisterską z wybranego zakresu w ramach językoznawstwa: literaturoznawstwo/ translatologia/ dydaktyka języka obcego i jest specjalistą w danej dziedzinie. Absolwent jest przygotowany do szeroko pojętej pracy z tekstem (tłumaczenie, opracowywanie tekstów, korekta), do podjęcia pracy w sektorze administracji państwowej oraz sektorze prywatnym na stanowiskach wsparcia kadry kierowniczej, które są powiązane z utrzymywaniem kontaktów z partnerem zagranicznym, prowadzenia dokumentacji i negocjacji w języku obcym

Filologia germańska - absolwent jest wykwalifikowanym specjalistą w zakresie języka niemieckiego – potrafi się nim posługiwać na poziomie C2. Absolwent, który wybrał specjalizację dydaktyka, jest przygotowany do pracy w zawodzie nauczyciela zgodnie z obowiązującymi przepisami. Absolwent, który realizował specjalizację translacja, jest przygotowany do podjęcia zadań typowych dla działalności tłumacza. Absolwent, który wybrał specjalizację „lektor języka specjalistycznego”, jest przygotowany do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług edukacyjnych i szkoleniowych. Może również obejmować stanowiska szkoleniowe i doradcze w podmiotach gospodarczych. Ma bardzo dobre przygotowanie w zakresie nowoczesnych technologii, kształcenia językowego na odległość i interaktywnych narzędzi do nauki języków obcych. Niezależnie od specjalizacji absolwent napisał pracę magisterską z wybranego zakresu w ramach językoznawstwa: translatologia/ dydaktyka języka obcego i jest specjalistą w danej dziedzinie. Absolwent jest przygotowany do szeroko pojętej pracy z tekstem (tłumaczenie, opracowywanie tekstów, korekta), do podjęcia pracy w sektorze administracji państwowej oraz sektorze prywatnym na stanowiskach wsparcia kadry kierowniczej, które są powiązane z utrzymywaniem kontaktów z partnerem zagranicznym, prowadzenia dokumentacji i negocjacji w języku obcym

 


Perspektywy zatrudnienia           

 1. W zawodzie nauczyciela (tylko po specjalizacji dydaktyka), szkoleniowca, trenera
 2. W zawodzie tłumacza
 3. W obsłudze partnera zagranicznego
 4. W grupach wsparcia do prowadzenia negocjacji z partnerem zagranicznym (administracja, obszar biznesu) - w zawodach powiązanych z korektą tekstu, pracą wydawniczą
 5. W zawodach powiązanych z korektą tekstu, pracą wydawniczą
 6. Jako specjalista językowy w sferze biznesu (np. pracownik działów w podmiotach gospodarczych wykorzystujących znajomość języka obcego

Terminy naboru

I nabór: 24 czerwca 2024 r. - 31 lipca 2024 r.
II nabór: 1 sierpnia 2024 r. - 16 września 2024 r.

 


Kryteria naboru na kierunek filologia

 

Punkt nr I

Kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia w zakresie języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie C1

Ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia przeliczona na punkty

 

Punkt nr II

Kandydaci posiadający dyplom ukończeniu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich kierunku innego niż kierunki o których mowa w punkcie nr 1 oraz certyfikat poświadczający znajomość języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie co najmniej C1

Suma punktów za:

Ocenę na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich (40%)

Ocenę uzyskaną na certyfikacie potwierdzającym znajomość języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie co najmniej C1(60%), przeliczoną na punkty zgodnie z poniższą tabelą.

Za certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie co najmniej C1 – w przypadku braku skali ocen – przyznaje się 50 pkt.

Uznawane certyfikaty poświadczające znajomość języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie co najmniej C1

język angielski
• CAE – Certificate in Advanced English (C1)
• CPE – Certificate of Proficiency in English (C2)
• FCE – First Certificate in English, ocena A lub B
• TELC C1 oceny na certyfikacie 1,2,3
• TELC B2II oceny na certyfikacie 1,2,3
• TOEFL IBT C1 od 110 punktów
• IELTS C1 od 6,5 pkt do 9 pkt
• certyfikaty CITY AND GUILDS poziom C1 Expert
Level oceny first pass i pass
• TOEIC C1 od 945 do 990 punktów


język niemiecki
• ZMP Goethe Zertifikat (C1)
• telc Deutsch (C1)
• TestDaF - Test Deutsch als Fremdsprache
• DSH – Deutsche Sprachprüfung für den
Hochschulzugang
• ZOP – Goethe Zertifikat (C2)
• KDS – Kleines Deutsches Sprachdiplom
• GDS – Großes Deutsches Sprachdiplom
inne certyfikaty poświadczające znajomość języka angielskiego lub niemieckiego wydane przez polskie instytucje posiadające stosowane uprawnienia – decyzję podejmuje Komisja Rekrutacyjna

 

 

Chcąc dokonać rejestracji na studia, kliknij w poniższy obrazek