fbpx
 • Czcionka: A A+ A++
 • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
 • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
 • Mapa strony: mapa strony
images/Informatyka_pliki/baner-maly-na-strone-ans.png

Celem studiów drugiego stopnia na kierunku zdrowie publiczne jest uzyskanie przez absolwenta wykształcenia i przygotowania zawodowego w obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu, oraz nauk o kulturze fizycznej, a także w obszarze nauk społecznych. Umiejscowienie kierunku w obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej oraz nauk społecznych, daje możliwość przygotowania przyszłych specjalistów zdrowia publicznego, którzy dzięki posiadanej wiedzy, umiejętnościom i uzyskanym kompetencjom społecznym będą zdolni do inicjowania, planowania i wdrażania skutecznych działań w różnych obszarach życia społecznego oraz na wszystkich szczeblach funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, w celu poprawy stanu zdrowia populacji. Absolwent będzie posiadał przygotowanie umożliwiające realizację zadań z zakresu profilaktyki i ochrony zdrowia w instytucjach samorządowych, społecznych i prywatnych, funkcjonujących w obszarze szeroko rozumianej ochrony i promocji zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności rozpoznawania środowiskowych, ekonomicznych, społecznych i psychologicznych zagrożeń zdrowia populacji.

Specjalności:

 • socjoterapia,
 • poradnictwo dietetyczne,
 • kosmetologia specjalistyczna.

Perspektywy zatrudnienia:

 • w zakładach opieki zdrowotnej na stanowiskach związanych z  zarządzaniem i promocją zdrowia,
 • w sektorze edukacji,
 • w jednostkach nadzoru sanitarno-epidemiologicznego,
 • w instytucjach akademickich i badawczych,
 • w instytucjach ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych,
 • w instytucjach działających na rzecz odnowy środowiska naturalnego,
 • w instytucjach pomocy społecznej,
 • w organizacjach pozarządowych,
 • w branży farmaceutycznej.

Celem studiów drugiego stopnia na kierunku zdrowie publiczne jest uzyskanie przez absolwenta wykształcenia i przygotowania zawodowego w obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej, a także w obszarze nauk społecznych. Daje to możliwość przygotowania przyszłych specjalistów zdrowia publicznego, którzy dzięki posiadanej wiedzy, umiejętnościom i uzyskanym kompetencjom społecznym, będą zdolni do inicjowania, planowania i wdrażania skutecznych działań w różnych obszarach życia społecznego oraz na wszystkich szczeblach funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, w celu poprawy stanu zdrowia populacji. Absolwent będzie posiadał przygotowanie umożliwiające realizację zadań z zakresu profilaktyki i ochrony zdrowia. Ponadto uzyska wiedzę umożliwiającą mu rozpoznawanie wpływu procesów społecznych oraz demograficznych na zdrowie społeczeństwa, zdobędzie wiedzę i umiejętności umożliwiające przygotowanie prognozy i oszacowanie potrzeb zdrowotnych i świadczeń medycznych.

Absolwent specjalności socjoterapia uzyska pogłębioną wiedzę i umiejętności w zakresie działalności socjoterapeutycznej i resocjalizacyjnej realizowanej przez nauczyciela – wychowawcę i opiekuna. Posiądzie również wiedzę psychologiczną i pedagogiczną, wiedzę z zakresu dydaktyki i szczegółowej metodyki działalności pedagogicznej.

Absolwent specjalności poradnictwo dietetyczne uzyska pogłębioną wiedzę i umiejętności w zakresie oceny żywności oraz żywienia człowieka w różnych jednostkach chorobowych, także w alergiach i w nietolerancjach pokarmowych. Będzie specjalistą w zakresie: planowania i wdrażania żywienia indywidualnego i zbiorowego, opracowywania receptur na potrawy i napoje, rozpoznawania i zapobiegania stanom niedożywienia, oceny stanu odżywienia, prowadzenia edukacji zdrowotnej, realizacji badań w dziedzinie żywienia człowieka, także specjalistą w żywieniu w sporcie i w odnowie biologicznej. Będzie umiał także interpretować wyniki badań molekularnych składników żywności.

Specjalność kosmetologia specjalistyczna daje możliwość poszerzenia wcześniejszych kwalifikacji o wiedzę i umiejętności z zakresu: kosmetologii leczniczej, chirurgii plastycznej i estetycznej, medycyny przeciwstarzeniowej, endokrynologii, biofarmacji, nowoczesnych technologii i aparatury kosmetologicznej, receptury preparatów kosmetycznych, toksykologii kosmetyków, projektowania zabiegów kosmetycznych, wellness i technik SPA, a także wykonywania makijażu permanentnego oraz sprawowania nadzoru sanitarno-epidemiologicznego.

Absolwent będzie specjalistą w zakresie: planowania zabiegu kosmetycznego i stosowania kosmetyku zgodnie z samodzielnym rozpoznaniem, wykonywania zabiegów kosmetycznych, pielęgnacyjnych i upiększających, asystowania przy zabiegach leczniczych z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań, odczytania składu kosmetyku i ustalenia jego zastosowania, ścisłej współpracy z lekarzem dermatologiem w ramach zabiegów zleconych oraz  pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo, a także z lekarzem medycyny estetycznej, jak również ze specjalistami z zakresu fizykoterapii i odnowy biologicznej, samodzielnego zorganizowania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego, oceny jakości surowców i preparatów kosmetycznych, współpracy z firmami produkującymi preparaty kosmetyczne (pielęgnacyjne i specjalistyczne).