fbpx
 • Czcionka: A A+ A++
 • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
 • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
 • Mapa strony: mapa strony

Powstają w wyniku kontaktu substancji żrących ze skórą i błonami śluzowymi.

Postępowanie:

 • niezwłocznie wezwij zespół ratownictwa medycznego 112/999,
 • natychmiast usuń zanieczyszczone ubranie,
 • usunąć środek chemiczny ze skóry polewając miejsce oparzenia letnią, bieżącą wodą przez około 20 - 30 minut,
 • jeśli przyczyną oparzenia był tlenek wapnia, należy go usunąć na sucho, ponieważ substancja ta wchodzi w reakcję z wodą,
 • następnie rana powinna zostać zabezpieczona sterylnym opatrunkiem,
 • Jeśli substancja chemiczna zanieczyści oczy należy obficie wypłukać je wodą, a następnie pilnie skonsultować się z okulistą,
 • w przypadku spożycia substancji żrących środków nie można prowokować wymiotów, należy podać do picia dużą ilość czystej, niegazowanej wody,
 • zabezpiecz opakowanie preparatu, który wywołał obrażenia i przekaż go ratownikom medyczny.