fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony
images/Informatyka_pliki/baner-maly-na-strone-ans.png

Dr Jerzy Jambor, prof. ANS w Koninie, wyróżniony został Medalem Ernesta Theodora Amadeusza Hoffmanna. Medal przyznano za znaczący wkład laureata w wyjaśnienie niektórych szczegółów związanych z życiem i twórczością tego niemieckiego romantyka w Polsce. 

Na uroczystości wręczenia medalu laudację wygłosił prof. dr Bernhard Schemmel, prezydent Towarzystwa ETA Hoffmanna w latach 1999-2016, wieloletni wykładowca na Uniwersytecie Juliusza-Maksymiliana w Würzburgu oraz na Uniwersytecie Ottona-Fryderyka w Bambergu. W laudacji przedstawiono udział laureata w pozyskaniu przez Muzeum E.T.A. Hoffmanna w Bambergu portretu Ottona Wilhelma Doerffera (wykonanego w 1770 r.), wychowawcy E.T.A. Hoffmanna. Obecnie jest to jeden z trzech najważniejszych eksponatów w tym muzeum. Prof. dr Bernhard Schemmel wspomniał też o roli laureata w znalezieniu i opublikowaniu jedynego autoportretu (podwójnego) Hoffmanna z żoną, poznanianką Michaliną Rorer-Trzcińską.

Prof. dr Bernhard Schemmel kończąc laudację stwierdził, że najwyższe wyróżnienie Towarzystwa przyznane zostało „za cenny wkład w poznanie E.T.A. Hoffmanna i jego rodziny oraz w rozpowszechnienie wiedzy o nim”. 

Dr Jerzy Jambor związany jest z Towarzystwem E.T.A. Hoffmanna od 2001 r. Aktywnie uczestniczył w wielu ważnych dla Towarzystwa przedsięwzięciach, m.in. w obchodach 200-lecia przybycia E.T.A. Hoffmanna do Bambergu (2008). Wygłosił też szereg wykładów na temat jego życia i twórczości, podkreślając w nich jego związki z Polską. E.T.A. Hoffmann, pisarz, kompozytor, krytyk muzyczny, rysownik i karykaturzysta doby romantyzmu, lata 1800-1806 spędził w Polsce. Jego pobyt w Poznaniu, Płocku i Warszawie miał istotny wpływ nie tylko na jego twórczość, ale też na twórczość wielu polskich pisarzy i muzyków. Dziś, choć to niesprawiedliwe dla tego wszechstronnego artysty, Hoffmann znany przede wszystkim jako autor opowiadania dla dzieci „Dziadek do orzechów”.

Dr Jerzy Jambor jest dziewiątym laureatem tego medalu, który od 2011 r. przyznawany jest przez Towarzystwo E.T.A. Hoffmanna. Uroczystość odbyła się 23 października 2022 r. w Bambergu.   

Medal dla dr. Jerzego Jambora 4
Medal dla dr. Jerzego Jambora 3
Medal dla dr. Jerzego Jambora 2