fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony
images/Informatyka_pliki/baner-maly-na-strone-ans.png

O wpływie społecznym i manipulacji oraz różnicach między perswazją, a propagandą mówiła dr Edyta Łoboda-Świątczak podczas wykładu przygotowanego dla uczniów Klasy Akademickiej – Resocjalizacja z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie.

Podczas wykładu prowadząca zaprezentowała wybrane strategie i techniki zmiany postaw, a także zagrożenia wynikające z bezrefleksyjnego ulegania wpływowi społecznemu. Jako ilustracja prezentowanych mechanizmów posłużyły przykłady reklam i kampanii informacyjnych.

 

dr Łoboda Świątczak wykład

wykład dla klasy akademickiej resocjalizacja z CKU