fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

– Grafika, a właściwie grafika statystyczna ma duże znaczenie w przekazywaniu danych. Jest atrakcyjnym komunikatem, bo większości osób łatwiej zapamiętać obraz niż tabelę z liczbami – mówiła Ewa Kowalka, kierownik Działu Opracowań Zbiorczych Wielkopolskiego Ośrodka Badań Regionalnych podczas wykładu w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie.

Przedstawicielka Urzędu Statystycznego w Poznaniu niejednokrotnie podkreślała znaczenie czytelnego obrazowania danych i umiejętne wykorzystywanie kartogramów, co w swojej  prezentacji poparła odpowiednimi przykładami. Przykłady te, odnoszące się do Wielkopolski, dotyczyły m.in. stopnia feminizacji naszego województwa, przyrostu naturalnego i zgonów. Do tego porównała te dane na przestrzeni ostatnich lat. Pokazała też kartogramy obrazujące wzrost ruchu drogowego w Poznaniu i na jego obrzeżach. W przypadku Konina przedstawiła wyniki dotyczące migracji miejscowych firm. Wyjaśniła, że większość danych pochodzi z badań własnych GUS-u, jednak źródłem informacji o wypadkach komunikacyjnych, natężeniu ruchu drogowego, pożarach, są policja i straż pożarna.

Główny wątek swojego wystąpienia tak spuentowała: – Dobry wykres powinien być nie tylko czytelny i graficznie jednorodny, ale przede wszystkim nie może manipulować danymi. I dodała: – Przy tworzeniu wykresów warto też pamiętać, że najważniejsze nie jest to, co w nich zostało pokazane, ale to, co zostało z nich odczytane.

Ewa Kowalka zachęcała uczestników spotkania do korzystania z gusowskiego programu do tworzenia wykresów (dostępny na stronie GUS) dla potrzeb własnych, choćby w pracach dyplomowych lub publikacjach naukowych.

Wykład „Jeden obraz wart jest więcej niż tysiąc słów – graficzna prezentacja danych liczbowych”, z którym autorka gościła w ANS, jest jednym z ciągu wydarzeń związanych z 60. rocznicą powołania urzędów jako jednostek statystyki publicznej o wojewódzkim zasięgu działania. 18 października uczestniczyli w nim studenci i wykładowcy ANS, ale też zaproszeni przez jej rektora uczniowie i nauczyciele z konińskich zespołów szkół: Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego i Górniczo-Energetycznych im. S. Staszica.

Wykładowi towarzyszyła wystawa „Statystyka w Wielkopolsce”, która przybliża jej kilkuwiekowy dorobek. W holu budynku B przy ul. Przyjaźni można ją zwiedzać do końca października. Plansze przedstawiają m.in. działalność statystyczną w Wielkopolsce w okresie przedinstytucjonalnym (do 1905 r.) i późniejszą, do czasów współczesnych, a także statystykę akademicką i jej głównych przedstawicieli związanych z Poznaniem i Wielkopolską.

aria

wykład urzą statystyczny
wykład urzą statystyczny  2
wykład urzą statystyczny  4
wykład urzą statystyczny  3
wykład urzą statystyczny  6
wykład urzą statystyczny  5