fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

Udział w kierunkowych zajęciach, prelekcjach i wykładach otwartych prowadzonych na uczelni oraz pracach studenckich kół naukowych to najważniejsze korzyści wynikające z uczestnictwa w programie „Klasa Akademicka”. Do programu ANS w Koninie przystąpił właśnie Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie, który stawia na logistyków.

Umowę w tej sprawie podpisali 11 października dr hab. Artur Zimny, prof. i rektor ANS, oraz mgr Karol Leszczyński, dyrektor ZSBiKZ.

Porozumienie gwarantuje, że absolwenci tej szkoły, w przyszłości ubiegający się o przyjęcie do ANS na studia I stopnia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Technicznych, a legitymujący się dyplomem ukończenia logistycznej klasy akademickiej, mogą liczyć na 30 dodatkowych punktów rankingowych. Będą również mieli zaliczone wybrane przedmioty. W dokumencie zawarto jeszcze jeden ważny zapis, że w każdym roku obowiązywania umowy (a jest na czas nieokreślony) uczelnia obejmie swoim patronatem jedną klasę o kierunku logistycznym.

podpisanie umowy z budowlanką
umowa z budowlanką
klasa akademicka Budowlanka