fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony
images/Informatyka_pliki/baner-maly-na-strone-ans.png

Problematyka społeczna regionu konińskiego w świetle badań studentów ANS w Koninie była tematem konferencji naukowej, która odbyła się 31 maja 2022 r. na naszej uczelni. To pokłosie działań podjętych podczas realizacji projektów dyplomowych. Towarzyszyły im propozycje ich aplikacji do praktyki społeczno-gospodarczej regionu.

W sesji projektowej przedstawiono wybrane projekty dyplomowe, które podejmowały aktualne i istotne tematy dotyczące takich kwestii, jak świadomość bezpieczeństwa ekologicznego, idea policji środowiskowej, przemoc w rodzinie, prawa kobiet, sieroctwo społeczne, wyzwania wychowawcze w rodzinach zastępczych, alkoholizm, a także znaczenie placówek wsparcia dziennego w zagospodarowaniu czasu wolnego dzieci i młodzieży. Zaprezentowano również dwa projekty zrealizowane w języku niemieckim: „Marketingaktivitäten bei Etablierung der polnischen Marke LUXURY SWEET DREAMS auf dem deutschen Markt” (Działania marketingowe na rzecz powstania polskiej marki LUXURY SWEET DREAMS na rynku niemieckim) oraz „Kundengewinnung für die polnische Marke LUXURY SWEET DREAMS auf dem deutschen Markt” (Pozyskiwanie klientów polskiej marki LUXURY SWEET DREAMS na rynku niemieckim).  

Konferencji towarzyszyła sesja plakatowa przygotowana przez studenckie koła naukowe Wizja, Młodych Pedagogów oraz Pegaz, działające przy Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych. Tematyka obejmowała zagadnienia przemocy rówieśniczej, samobójstw, alkoholizmu, edukacji włączającej, idei i działań pomocowych podejmowanych przez członków SKN Pegaz, a także zagrożeń płynących z uzależnień od mediów ekranowych/cyfrowych.

– W konferencji obok grup projektowych i ich opiekunów naukowych, wykładowców, uczestniczyli także studenci drugich roczników WNHiS, którzy z uwagą przysłuchiwali się prezentacjom starszych kolegów i koleżanek, bowiem już w przyszłym roku akademickim staną oni przed ważnym zadaniem przygotowania swoich projektów dyplomowych – przypomniała dr Kazimiera Król, prof. ANS, pomysłodawczyni i organizatorka konferencji.

W podsumowaniu podkreślono umiejętności badawcze studentów, ale przede wszystkim trafne wykorzystanie wniosków z badań do kreowania zmian w podjętych wyzwaniach projektowych. W opinii uczestników konferencji to było potrzebne i udane wydarzenie.

Moderatorami sesji projektowej konferencji byli: dr Kazimiera Król, prof. ANS, mgr Artur Cygan. Sesje plakatową moderował mgr Marcin Olejniczak. Wydarzenie objęte zostało honorowym patronatem JM Rektora ANS w Koninie dr. hab. Artura Zimnego, prof. ANS. Organizatorem konferencji był Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych.

studencka konferencja - władze wydziału
studentki ANS w Koninie podczas konferencji
studentki podczas prezentacji referatów
wystapienie studentek podczas konferencji
wystąpienia studentów podczas studenckiej konferencji
wystąpienie studentów kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne