fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

Akademia Nauk Stosowanych w Koninie podpisała dwa porozumienia z Zespołem Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych im. Stanisława i Władysława Grabskich w Kole. Jedno dotyczy współpracy dydaktyczno-promocyjnej, drugie prowadzenia Klasy Akademickiej – Finanse i Rachunkowość.

Oba mówią o współdziałaniu, prowadzącym m.in. do udziału najzdolniejszych uczniów w pracach studenckich kół naukowych, w prelekcjach, prezentacjach i wykładach otwartych, do wspólnego uczestnictwa przedstawicieli szkoły i uczelni w uroczystościach okolicznościowych jak jubileusze, Drzwi Otwarte, dni kariery, targi edukacyjne, Dni Nauki, Akademia Młodego Studenta, a także do promowania uczelni wśród uczniów ZSE-A przez organizowanie spotkań nt. rekrutacji na studia, informowanie o aktualnej ofercie kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

Druga umowa skupia się natomiast na prowadzeniu, pod patronatem ANS w Koninie, Klasy Akademickiej – Finanse i Rachunkowość. Dzięki niemu uczniowie tej klasy będą brali udział w specjalnie dla nich przygotowanych cyklicznych spotkaniach – zajęciach laboratoryjnych lub warsztatach, a ich zakres będzie właściwy dla zawodu technik rachunkowości. Poza tym będą – jako wolni słuchacze – uczestniczyć w wykładach uczelnianych, będą też mieli możliwość korzystania z konsultacji z pracownikami naukowymi.

W przyszłości jej absolwenci, ubiegający się o przyjęcie na ANS w Koninie na studia pierwszego stopnia, będą mogli liczyć na 30 dodatkowych punktów rankingowych.  

aria

umowa z zsea w Kole
umowa z zsea w Kole 4
umowa z zsea w Kole 2