fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony
images/Informatyka_pliki/baner-maly-na-strone-ans.png

Od października tego roku najzdolniejsi uczniowie z III Liceum Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida w Koninie z klas o profilu psychologicznym otrzymają indeksy ANS w Koninie w ramach programu „Klasa Akademicka”. Opiekę nad młodymi „studentami” roztoczy Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych, kierunek resocjalizacja.

Uczniowie, podobnie jak w przypadku innych klas akademickich w naszej uczelni, będą uczestniczyć w specjalnie dla nich przygotowanych wykładach i zajęciach, a także jako wolni słuchacze, w wykładach dla studentów i konsultacjach z pracownikami naukowymi. Dzięki temu będą mieli możliwość nabycia wiedzy na temat organizowania i realizowania różnych działań związanych z opieką, wychowaniem, kształceniem i profilaktyką dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, rozwijania zainteresowań i predyspozycji zawodowych. Organizatorzy projektu wymienili szereg korzyści, jakie młodzi ludzie mogą uzyskać dzięki programowi. Najważniejszym jest doskonalenie umiejętności organizacyjnych i współdziałania w zespole, a także rozwijanie umiejętności samokształcenia i samodzielnego zdobywania wiedzy o różnych środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących, a także dotyczącej uwarunkowań niedostosowania społecznego.

Dzięki uczestnictwu w „klasie akademickiej” licealiści już na początku swojej edukacji będą mogli skonfrontować się z wyzwaniami, jakie czekają na nich w wybranym przez nich zawodzie.

Koordynatorami projekt są: Kierownik Katedry Nauk Społecznych dr hab. Kinga Przybyszewska, prof. ANS i Wicedyrektor III LO w Koninie mgr Anna Bobrowska. Porozumienie zostało podpisane 26 kwietnia 2022 r., a okres jego realizacji to 01.10.2022-30.04.2024 r.

 

Klasa akademicka dla III LO w Koninie
Klasa akademicka dla III LO w Koninie 2
Klasa akademicka dla III LO w Koninie 3