fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

Nasza uczelnia zawarła kolejne porozumienie o współpracy. Nowym partnerem został Hufiec Pracy 15-3 w Koninie, z którym wspólne przedsięwzięcia realizować będzie przede wszystkim kierunek resocjalizacja.

U podstaw tych działań leży dbałość o jakość kształcenia, a także realizacja obustronnych projektów dydaktycznych i naukowo-badawczych, takich jak doskonalenie programu studiów, m.in. przez uwzględnienie opinii zgłoszonych przez zarządzających konińskim hufcem, prowadzenie niektórych zajęć dydaktycznych przez jego przedstawicieli, którzy mają odpowiednie doświadczenie zawodowe, a także realizowanie studenckich praktyk zawodowych w jego siedzibie.

Odnośnie tego ostatniego punktu, czyli odbywania przez studentów resocjalizacji praktyk w hufcu, podpisano osobne porozumienie.

Ustalenia zawarte w obu dokumentach wchodzą w życie z dniem ich podpisania, czyli 10 lutego 2022 r.

aria

podpisanie umowy z hufcem pracy
podpisanie umowy z hufcem pracy 2
podpisanie umowy z hufcem pracy 3
 
 
podpisanie umowy z hufcem pracy 5