fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

„Zmiany w edukacji i kształcenie młodzieży” to tytuł konferencji, która odbyła się 23 listopada w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie. Uczestniczyli w niej wszyscy, którzy w pandemii uczą, pomagają, doradzają, pracują z dziećmi, młodzieżą, a więc i studentami.

Konferencję przygotowali wspólnie PWSZ w Koninie, CWRKDiZ w Koninie oraz Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół PWSZ w Koninie, a uczestniczyli w niej głównie nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, dyrektorzy ze wszystkich rodzajów szkół w regionie konińskim, doradcy zawodowi z całej Wielkopolski (m.in. Leszna i Piły) oraz przedstawiciele świata akademickiego.

W trakcie obrad poruszono ważne kwestie dotyczące skutków epidemii COVID-19 w edukacji, wyzwań oraz form działania szkolnictwa w tym trudnym okresie. Zaproszeni eksperci przedstawili dobre praktyki i przykłady realizacji skutecznych strategii edukacyjnych. Jak pokazano na przykładach, można było czas, gdy w szkołach nie było uczniów, wykorzystać do rozwoju szkoły, wprowadzić nowatorskie rozwiązania dotyczące praktyk lub pozyskiwania środków z grantów zewnętrznych oraz wsparcia uczniów w nauce samodzielności przez realizacje różnych projektów.

Ciekawe zaprezentowano wyniki badań na temat wpływu izolacji społecznej młodzieży na jej edukację oraz psychiczne i społeczne skutki pracy zdalnej, wynikające z izolacji epidemicznej na przykładzie młodzieży z jednej z konińskich szkół ponadpodstawowych. Niestety, potwierdziły one to, co mówiły badania ogólnopolskie o pojawiających się problemach związanych z psychiką i zachowaniami autodestrukcyjnymi uczniów po tak długiej izolacji społecznej. Pocieszające było jednak, że nawet w tym czasie, gdy młodzież cały czas funkcjonowała w zasadzie tylko w świecie wirtualnym, nie doszło do wzrostu zjawisk patologicznych i zachowań skrajnych, takich jak prześladowanie w internecie, piętnowanie itp. Ich poziom był taki sam, jak w czasach, nim życie młodzieży, także szkolnej, przeniosło się do sieci.

Drugi blok tematyczny koncentrował się na kształceniu specjalistycznym, zmianach na rynku pracy i Polskiej Ramie Kwalifikacji. W ramach Regionalnego Punktu Informacyjnego Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności przedstawiono możliwości programu Erasmus+ w sektorze „kształcenie i szkolenia zawodowe”. Wiele osób mogło dowiedzieć się, na czym polega kształcenie specjalistyczne w realizacji idei uczenia się przez całe życie, co zilustrowano przykładem takiego kształcenia w PWSZ w Koninie. Niezwykle merytoryczne okazało się także wystąpienie zatytułowane „Od ERK do PRK, czyli Polska Rama Kwalifikacji jako opis krajowej struktury poziomów kwalifikacji”, które pomogło rozeznać zagadnienie i usystematyzować wiedzę w tym zakresie.

Z wystąpień na konferencji wyniknęło także jasno, że pandemia stała się swoistym katalizatorem wzmacniającym, przyspieszającym i uwidaczniającym pewne zjawiska, procesy i zmiany zarówno w zachowaniu i psychice ludzi, jak i na rynku pracy. I tu także powiało optymizmem, bo czas pandemii wyzwolił pewne zjawiska poczytywane na rynku pracy za pożądane, a sam rynek pracy wyszedł w Polsce z pandemii obronną ręką, zgłaszanych w urzędach pracy ofert w ujęciu sumarycznym wcale się nie zmniejszyła, a wręcz przeciwnie, w ostatnim roku – w porównaniu z poprzednim – nieznacznie wzrosła.

Po konferencji odbyły się warsztaty „Warunki skutecznej komunikacji on-line” oraz „Praktyczny aspekt funkcjonowania PRK”. Te ostatnie odbyły się w sposób hybrydowy. W czasie rzeczywistym przeprowadzili je w sposób interaktywny, przy pomocy nowoczesnych technologii, pracownicy Instytutu Badań Edukacyjnych, którzy przebywali zarówno w Centrum Wykładowo-Dydaktycznym PWSZ w Koninie, jak i w innym mieście.

Konferencja i warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem, uczestniczyło w nich ponad 100 osób. Patronatem honorowym objęli je Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego, oraz dr hab. Artur Zimny, prof. PWSZ w Koninie i jej rektor.

Dariusz Wilinski

„Zmiany w edukacji i kształcenie młodzieży” konferencja
wystapienie A. Budnego podczas konferencji
wystapienie Pani Prorektor podczas konferencji
wystapienie D. Wilińskiego podczas konferencji
Wystapienie goscia podczas konferencji Zmiany w edukacji i kształcenie mlodzieży
wystapienia gosci podczas konferencji Zmiany w edukacji i kształcenie mlodzieży