fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

Nasi absolwenci inż. Krzysztof Kucharski i mgr inż. Rafał Bajdek oraz promotorzy ich prac prof. dr hab. inż. Andrzej Milecki i dr hab. inż. Edward Pająk, prof. PWSZ w Koninie, są laureatami nagród Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Przyznano je w ramach ogólnopolskiego programu „Kadry dla przemysłu”.

Agencja prowadzi ten program od 2018 roku, by zainicjować współpracę szkół średnich i wyższych oraz przedsiębiorstw, która będzie prowadziła do wspólnego opracowania programów studiów dostosowanych do rynku pracy. – Chodzi o to, by w ten sposób środowiska akademickie przyczyniły się do zapełnienia luki kadrowej w przemyśle, a firmy zapewniły absolwentom jasno wytyczone ścieżki rozwoju zawodowego – wyjaśnia Paweł Kolczyński, wiceprezes ARP.

Na konkurs zorganizowany w ramach programu Agencji, Katedra Nauk Technicznych PWSZ w Koninie wytypowała dwie prace. Autorem inżynierskiej – „Konstrukcja hydraulicznego dźwigu towarowego”, która otrzymała I nagrodę w kategorii prac inżynierskich, jest Krzysztof Kucharski, który w tym roku ukończył mechanikę i budowę maszyn. – Student zaproponował typowe rozwiązanie techniczne. Jednak wykazał się niespotykaną, jak na początkującego inżyniera, dojrzałością i sumiennością – chwali podopiecznego prof. Andrzej Milecki, promotor pracy. – Wykonał przegląd stanu wiedzy i techniki oraz poprawnie dobrał metody obliczeniowe i elementy konstrukcji. Na szczególną pochwałę zasługuje wykorzystanie komputerowej metody elementów skończonych, która pokazała słabe miejsca w konstrukcji, co pozwoliło na jej poprawienie – podkreśla.

Sam autor przyznaje, że poziom skomplikowania tej konstrukcji jest dość duży i nie ma pewności jak zachowałby się zaprojektowany przez niego dźwig, gdyby zbudować go w rzeczywistości na podstawie projektu. – To prototyp. Pewnie wymagałby kolejnych poprawek, dodatkowych wyliczeń… – zastanawia się. Ale cieszy się z tej nagrody bardzo, i nie ma na myśli tylko pieniędzy. –  Dzięki niej wzrosło moje poczucie, że jednak nadaję się na inżyniera, że potrafię coś skonstruować – mówi szczerze. Od lutego rozpoczyna studia magisterskie na Politechnice Poznańskiej, na tym samym kierunku, czyli mechanice i budowie maszyn.

Rafałowi Bajdkowi, absolwentowi kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji za pracę magisterską „Metodyka wdrażania systemów informatycznych w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych” przyznano wyróżnienie. – Firmy otrzymują coraz więcej informacji oraz danych liczbowych, których przetworzenie bez użycia systemu informatycznego jest praktycznie niemożliwe. Skupiłem się na wykazaniu, że rozwiązania chmurowe są nieodwracalną przyszłością komunikacji w przemyśle i w ogóle, ale też na metodyce zastosowania odpowiednich systemów. Bo to niezwykle ważne, by wdrażany system informatyczny spełniał oczekiwania firmy, a i koszty tego procesu były dla zarządzających akceptowalne – tłumaczy.

Na ten istotny wątek dotyczący sposobu zarządzania tym procesem, a uchwycony w pracy Rafała Bajdka, zwraca również uwagę promotor, prof. Edward Pająk. – Nieodpowiednia metodyka bywa jedną z głównych przyczyn niepowodzenia wdrożenia. A tu autor przedstawił charakterystykę narzędzi wspomagających proces zarządzania, które pozwalają ograniczyć lub uniknąć strat finansowych związanych z problemami wdrożeniowymi. To duży walor jego pracy – zaznacza.

Zadowolenia z sukcesu studentów nie kryje dr hab. Artur Zimny, prof. PWSZ w Koninie i jej rektor, który 3 listopada wraz z nagrodzonymi uczestniczył w gali rozdania nagród w warszawskim Centrum Olimpijskim. – To są takie wydarzenia, takie chwile, kiedy szczególnie daje się odczuć, że prowadzony przez nas praktyczny profil kształcenia się sprawdza. Zwyczajnie jestem dumny. I liczę, że w bliskiej przyszłości będą kolejne wyróżnienia dla naszych absolwentów – dodaje.

aria

Wreczenie nagórd laureatom najlepszych prac dyplomowych

Rektor i studneci z nagrodami najlepszych prac dyplomowych