fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony
images/Informatyka_pliki/baner-maly-na-strone-ans.png

– Rok 2022 z dużym prawdopodobieństwem będzie początkiem powrotu do normalności i funkcjonowania w warunkach trwalszego wzrostu gospodarczego – uznali konińscy przedsiębiorcy, którzy uczestniczyli w debacie eksperckiej „Wpływ pandemii COVID-19 na funkcjonowanie przedsiębiorstw i służb ratowniczych subregionu konińskiego".

Podczas spotkania przedstawiciele konińskich firm Chemat, Hortimex, Logit i Żak Smak, oraz służb ratowniczych wymieniali się swoimi spostrzeżeniami oraz wnioskami dotyczącymi funkcjonowania w okresie pandemii. Debacie, która odbyła się na żywo na naszej uczelni, przysłuchiwali się przedstawiciele władz samorządowych, przedsiębiorcy, wykładowcy i studenci PWSZ w Koninie.

Uczestniczący w niej dr Robert Piechota, adiunkt na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Technicznych, czyli wydziału, który był organizatorem panelu, tak podsumował to spotkanie: – Chociaż firmy nadal działają w warunkach niepewności związanej z rozwojem sytuacji epidemicznej, konińskie podmioty gospodarcze w nowej rzeczywistości radzą sobie coraz lepiej – dostosowują się i uodparniają na zmiany. Przedsiębiorcy zauważają, że w bieżącym roku znacząco wzrosła odporność rynków na skutki epidemii. Chociaż obecnie mówi się już o „czwartej fali” epidemii, prognozy ekspertów, mimo wszystko, pozwalają spojrzeć w przyszłość z pewną dozą optymizmu. Oznacza to, że kiedy wejdziemy w okres stabilizacji w związku z COVID-19, przedsiębiorcy będą mogli powrócić do planowania rozwoju swoich przedsiębiorstw i ewentualnych nowych inwestycji.

W drugiej części debaty głos zabrali przedstawiciele konińskich służb, które stoją na pierwszej linii walki z pandemią i jej skutkami, a więc z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego, Państwowej Straży Pożarnej, Wielkopolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego. Odpowiadali na pytania związane z funkcjonowaniem tych służb w ostatnim okresie, tak trudnym dla całego społeczeństwa, wyjaśniali z jakimi wyzwanymi przyszło im się zmierzyć. Podczas debaty omówiono szereg skutków pandemii, kształtujących rzeczywistość, w jakiej przeszło nam funkcjonować, zwłaszcza gospodarczych, społecznych i etycznych.

Współorganizatorem debaty, która odbyła się 12 października, była Konińska Izba Gospodarcza.

debata ekspercka plakat
Rektor na debacie eksperckiej
wystąpienia gości podczas debaty eksperckiej
Prowadzący debatę ekspercką
Debata ekspercka - uczestnicy
Goście debaty eksperckiej
Debata ekspercka w PWSZ w KOninie
Uczestnicy debaty eksperckiej
Debata ekspercka pn. wpływ covid-19
Debata ekspercka
Uczestnicy debaty
Debata na temat wspływu covida