fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony
images/Informatyka_pliki/baner-maly-na-strone-ans.png

– Zapewniam Was, że będziemy starali się odpowiednio kształtować Wasze umiejętności i kompetencje społeczne – nie tylko po, abyście szybko odnaleźli się na rynku pracy, ale przede wszystkim, abyście w sposób elastyczny podchodzili do pojawiających się problemów i wyzwań we współczesnym świecie, w czasach Przemysłu 4.0 – tym słowami przywitał studentów pierwszych roczników dr hab. Artur Zimny, prof. PWSZ w Koninie i jej rektor.

Tegoroczna inauguracja roku akademickiego odbyła się w Auli im. Jana A.P. Kaczmarka, jednak ze względów pandemicznych, podobnie jak rok temu, przy zmniejszonej liczbie zaproszonych gości i uczestników. Kto chciał, mógł ją obserwować podczas transmisji online na Facebooku.

Zwracając się do wszystkich, rektor Zimny podkreślił, że choć pandemia wpłynęła na niemal wszystkie sfery życia społeczno-gospodarczego, to dla uczelni stała się bodźcem do poszukiwania i wdrażania nowych rozwiązań w różnych wymiarach. – Znacząco rozszerzyliśmy w minionym roku akademickim ofertę studiów dualnych, rozszerzyliśmy współpracę ze szkołami ponadpodstawowymi w ramach klas akademickich i sformalizowaliśmy współpracę z samorządami, w szczególności z Słupcą i Rychwałem – wymieniał. Przypomniał również ostatnie przedsięwzięcia, w tym m.in. termomodernizację dwóch budynków i trwającą budowę Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej. – Podejmowane przez nas inwestycje i zakupy sprawiają, że będziecie studiowali w coraz lepszych warunkach lokalowych, korzystając z nowoczesnego wyposażenia – podkreślił. Odniósł się również do najbliższej przyszłości. – Jeśli chodzi o plany na rok akademicki 2021/2022 to prezentują się one dość ambitnie. Zamierzamy ubiegać się o zgodę na prowadzenie studiów magisterskich na kierunku pielęgniarstwo, aby stworzyć naszym absolwentkom możliwość kontynuowania edukacji w Koninie, tym bardziej że zainteresowanie tym kierunkiem w tym roku znacząco wzrosło – studia licencjackie podjęło ponad 60 osób – zaznaczył z satysfakcją i dodał, że prawdopodobnie uruchomiony zostanie kierunek pierwszego stopnia prowadzony w pełni w języku angielskim, czyli International Business. W swoim wystąpieniu rektor zapowiedział także przekształcenie PWSZ w Koninie w akademię nauk stosowanych, ponieważ taką możliwość daje nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Inauguracja roku akademickiego to najważniejsza uroczystość społeczności akademickiej, dlatego tego dnia wręcza się pracownikom państwowe i uczelniane medale oraz wyróżnienia. Wśród niezwykle wyróżnionych i wzruszonych była dr Kazimiera Król, prof. PWSZ w Koninie, prawniczka, ekonomistka i ekspertka w dziedzinie pracy socjalnej w Polsce, która otrzymała tytuł Honorowego Profesora PWSZ w Koninie. – Cieszę się z podjętej 15 lat temu decyzji, by związać się z tą uczelnią. Jestem dumna z moich studentów i absolwentów, którzy z pasją i zaangażowaniem pełnią przyjęte na siebie obowiązki pracownika socjalnego. Przyrzekam, że ten tytuł będę nosić z właściwą godnością – zapewniła. Laudację na cześć prof. Król przygotował i wygłosił Artur Cygan, wieloletni współpracownik pani profesor.

Życzenia udanej pracy i sukcesów w nowym roku akademickim przekazali obecni podczas inauguracji gości, posłowie Leszek Galemba i Tomasz Nowak, wiceprezydent Konina Paweł Adamów, prezes Konińskiej Izby Gospodarczej Mateusz Kowalewski, przewodniczący Rady Uczelni PWSZ w Koninie dr Sebastian Łukaszewski, a przede wszystkim prof. Józef Orczyk, pierwszy rektor naszej uczelni.

Żadna inauguracja nie byłaby ważna, gdyby nie odbyła się immatrykulacja, czyli przyjęcie do grona społeczności akademickiej studentów pierwszego roku. Przyrzeczenie przed JM Rektorem w imieniu wszystkich „pierwszaków” złożyli ci przedstawiciele wszystkich wydziałów i poziomów studiów, którzy podczas rekrutacji uzyskali największą liczbę punktów.

Tradycją uroczystości rozpoczynających nowy rok są wykłady inauguracyjne. W tym wygłosił go dr hab. inż. Edward Pająk, prof. PWSZ w Koninie i Honorowy Profesor naszej uczelni. Swoje wystąpienie poświęcił czwartej rewolucji przemysłowej, która dzieje się na naszych oczach. Przypomniał, że ta rewolucja trwa od jakichś 10 lat i jest związana z rozwojem i zastosowaniem sztucznej inteligencji. – Połącznie urządzeń technicznych siecią internetową, wymiana danych poza plecami ludzi przynosi wiele szans, ale też zagrożeń – przyznał i tak zakończył: – Bo najlepsza technologia, jednak źle zarządzana, to tyle, co zła technologia.

Lista odznaczonych:

BRĄZOWY KRZYŻ ZASŁUGI – Artur Cygan

MEDAL ZŁOTY ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ – Maria Sierakowska

MEDAL SREBRNY ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ – dr hab. Kinga Przybyszewska, prof. PWSZ w Koninie, Błażej Gorzkowski, Małgorzata Sikorska

MEDAL BRĄZOWY ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ – Joanna Barylska-Wajrak, dr Bartosz Chmielewski, Anna Kotarska, Magdalena Kubicka-Jęcz, Jolanta Pałasz-Kasprowicz

MEDAL KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ – dr hab. Artur Zimny, prof. PWSZ w Koninie, Małgorzata Chybicka, dr Marek Derenowski, prof. PWSZ w Koninie

ZŁOTY MEDAL PWSZ w Koninie – Ewa Konieczna

MEDAL PWSZ w Koninie – ZARMEN sp. z o.o. Zakład ELEKTROBUDOWA w Koninie, Piotr Pęcherski, Joanna Bartczak, Sylwia Dominiak, Jolanta Łaniecka, Adriana Pietras

rozpoczęcie inauguracji roku akademickiego
rektor za stołem prezydialnym
władze uczelni podczas inauguracji
nadanie tytułu honorowego profesora
honorowy profesor PWSZ w Koninie
inauguracja roku akademickiego