fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony
images/Informatyka_pliki/baner-maly-na-strone-ans.png

Logistyka, to kierunek, który prowadzi kształcenie w formie studiów dualnych. Kolejnym partnerem PWSZ w Koninie w tym projekcie jest Ambro Logistics, firma zajmująca się przewozami międzynarodowymi, magazynowaniem oraz obsługą towarów.

Na mocy podpisanego 15 lipca porozumienia nasi studenci będą zatrudniani w ramach studiów dualnych w wymiarze 1/5 lub 2/5 etatu na stanowiskach związanych z kierunkiem studiów. Współpraca między partnerami realizować będzie się także na płaszczyźnie naukowej, dydaktycznej i promocyjnej przy realizacji innowacji dotyczących projektu.

Ambro Logistics i PWSZ w Koninie podpisały także porozumienie w sprawie praktyk studenckich dla kierunków finanse i rachunkowość oraz logistyka, które odbywać będą się w siedzibie firmy.

Warto wspomnieć, że Ambro Logistics to pierwsza firma z powiatu tureckiego, która zaangażowała się w program studiów dualnych i tym samym umożliwiła studentom poszerzanie perspektyw zawodowych.

J. Krokos

podpisanie umowy z ambro logistics
porozumienie z ambro logistics
współpraca z ambro logistics