fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

Agresja u dziecka może być jednym ze sposobów wyrażania złości, żalu, niezadowolenia, i przejawiać się fizycznie lub słownie. Najczęściej polega na wyrządzeniu krzywdy, bólu lub straty komuś, czemuś, a czasami samemu sobie. Temu trudnemu zagadnieniu poświęcone było Studenckie Seminarium Naukowe „Dziecięca agresja: przejawy, przyczyny, zapobieganie”.

Spotkanie rozpoczął referat „Złożona geneza dziecięcej agresji”. Marcin Olejniczak, wykładowca i opiekun SKN „Wizja”, określił w nim tytułową kategorię dziecięcej agresji oraz jej etiologię. – W przypadku uwarunkowań zewnętrznych istotne mogą być oddziaływania makrostrukturalne, skutkujące zjawiskiem anomii i alienacji, mediatyzacja życia społecznego, a także dysfunkcjonalność instytucji socjalizacji i wychowania naturalnego, więc rodzina, oraz intencjonalnego, czyli szkoła – wyjaśniał autor. – Natomiast, biorąc pod uwagę czynniki intrapersonalne, jako wyzwalacze zachowań agresywnych i przemocowych, należy uwzględniać między innymi uwarunkowania biogenne, zaburzenia osobowości czy też specyficzną strukturę komponentów osobowości, takich jak temperament, potrzeby, postawy, motywacja. Co ważne, między uwarunkowaniami zewnętrznymi i wewnętrznymi zachodzą określone relacje wzmacniania bądź hamowania – podkreślił.

Wystąpienie Marty Pacanowskiej i Darii Starosty łączyło się z wykładem Marcina Olejniczaka i poruszało m.in. zagadnienia dotyczące agresji w kontekście międzypokoleniowej transmisji wzorców zachowań. Natomiast Katarzyna Bilska przybliżyła specyfikę zachowań agresywnych i ich przyczyn warunkowanych procesami rozwojowymi człowieka.

W drugiej części przedstawiono, oparte na konkretnych przypadkach, analizy wybranych przyczyn zachowań agresywnych u dzieci i młodzieży. Nikola Kapela mówiła o błędach wychowawczych rodziców, które mogą skutkować dziecięcą agresją. Do tego nawiązywał kolejny prelegent, Artur Cygan, menedżer kierunku resocjalizacja, który podkreślił znaczenie postaw rodzicielskich i ich oddziaływanie na agresję młodzieży. Arkadiusz Wybrański z kolei ukazał wpływ uzależnienia od urządzeń elektronicznych na tego typu zachowania.

Końcowe wystąpienia dotyczyły zapobiegania i radzenia sobie z agresją i przemocą. O efektywnym reagowaniu nauczycieli, a przede wszystkim kształtowaniu przez nich umiejętności interpersonalnych dzieci mówiła Weronika Stasiak. Natomiast absolwentka pedagogiki w PWSZ w Koninie Kinga Wojciechowska, z perspektywy matki, zaprezentowała sposoby radzenia sobie z emocjami dzieci, także za sprawą biblioterapii. Z kolei Weronika Kantyka i Wioletta Knapkiewicz mówiły o wykorzystaniu choreoterapii w profilaktyce społecznej i w twórczej resocjalizacji.          

Inicjatorem seminarium było Studenckie Koło Naukowe „Wizja”. Odbyło 20 maja online, a jego uczestnikami byli przede wszystkim członkowie „Wizji” oraz studenci II roku resocjalizacji.

red.

 

seminarium studneckie o dziecięcej agresji
studneckie seminarium
studenckie seminarium online