fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

Z ogromną przyjemnością informujemy, że czasopismo naukowe Konińskie Studia Językowe, które jest wydawane na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych, zostało uwzględnione w bazie ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences), ogólnodostępnym internetowym indeksie europejskich czasopism humanistycznych i społecznych. Oznacza to, że czasopismo nadal będzie uwzględniane w wykazie czasopism publikowanym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz zachowa obecną liczbę punktów. Konińskie Studia Językowe ukazują się od 2013 roku a ich założycielem i redaktorem naczelnym jest profesor Mirosław Pawlak.   

 

logo Konińskie Studia Językowe