fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

W nowoczesnym zawodowym kształceniu niezbędna jest współpraca z prężnie działającymi przedsiębiorstwami z lokalnego rynku, dlatego nasza uczelnia podpisała umowę z KBR Plus – konińską firmą działającą w sektorze księgowości i kadr. Dzięki niej studenci kierunku finanse i rachunkowość oraz gospodarka i administracja publiczna będą mogli uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez specjalistów z tej firmy, a nasi wykładowcy organizować wspólne przedsięwzięcia dydaktyczno-naukowe i projekty o charakterze naukowo-badawczym.

Na mocy tej umowy podpisano także dwa porozumienia. Jedno dotyczy możliwości odbywania praktyk studenckich w siedzibie firmy, drugie współpracy w uruchomieniu studiów dualnych na kierunku finanse i rachunkowość, w ramach których KBR Plus zobowiązuje się zatrudnić naszych studentów.

Umowę podpisano 21 kwietnia 2021 r. Współpracę między stronami realizują dr Robert Rogaczewski, kierownik Katedry Nauk Ekonomicznych, i mgr Piotr Pęcherski, prezes KBR Plus.

emes

podpisanie umowy KBR studia dualne
współpraca z KBR
studia dualne dla ekonomistów