fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

Dr Marek Derenowski, prof. PWSZ w Koninie, napisał książkę Insights into Senior Foreign Language Education, którą właśnie opublikowało międzynarodowe wydawnictwo Multilingual Matters. Autor skupił się na specyfice nauczania języków obcych osób powyżej 55 roku życia. To najmniej opisana grupa wiekowa, która coraz częściej decyduje się na naukę języków innych niż rodzimy.  

Multilingual Matters jest niezależnym wydawcą książek akademickich. Powstała na początku lat 80. w Bristolu w Wielkiej Brytanii, by publikować badania nad dwujęzycznością. Szybko jednak rozszerzyła zakres m.in. o dotyczące lingwistyki stosowanej, nauczania czytania i pisania, edukacji wielokulturowej, a także nauczania imigrantów i drugiego języka.

Dr Marek Derenowski, prof. PWSZ w Koninie, napisał książkę Insights into Senior Foreign Language Education