fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

Kandydacie!
 
Zastanawiasz się nad podjęciem studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie? Masz pytania dotyczące oferowanych kierunków studiów, specjalności, zasad rekrutacji? Spotkaj się z nami online na webinariach dla kandydatów na studia! Wydarzenie na platformie MS Teams. Dowiesz się, dlaczego warto wybrać PWSZ w Koninie. 
 
Do zobaczenia!
 

Wydział

Katedra                                                                                                                        

Termin

Godzina

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych                             

Katedra Języka i Komunikacji

Kierunki: filologia, języki obce w mediach i biznesie

16.04.2021 r.                                  .

14:30                         

Katedra Nauk Społecznych

Kierunki: bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, resocjalizacja

19.04.2021 r.

14:30

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych

Katedra Nauk Ekonomicznych

Kierunki: biznes międzynarodowy*, finanse i rachunkowość, logistyka

14.04.2021 r.

14:30

Katedra Nauk Technicznych

Kierunki: automatyka i robotyka, informatyka, mechanika i budowa maszyn

23.04.2021 r.

14:30

Wydział Nauk o Zdrowiu

Katedra  Żywienia i Aktywności Fizycznej

Kierunki: dietetyka, wychowanie fizyczne

12.04.2021 r.

14:30

Katedra Zdrowia Publicznego

Kierunki: kosmetologia, pielęgniarstwo

21.04.2021 r.

14:30

 

 

 
 
Katedra  Żywienia i Aktywności Fizycznej

 

Katedra Nauk Ekonomicznych
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3abd3bac40a13f4db7990a1a90050d5e9e%40thread.tacv2/1615982219395?context=%7b%22Tid%22%3a%22910b6da9-f1bf-4616-89a1-8fe8475b7591%22%2c%22Oid%22%3a%22b26a8a03-20e2-4805-9028-83da35c912fd%22%7d

 

Katedra Języka i Komunikacji
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3abd3bac40a13f4db7990a1a90050d5e9e%40thread.tacv2/1615982266451?context=%7b%22Tid%22%3a%22910b6da9-f1bf-4616-89a1-8fe8475b7591%22%2c%22Oid%22%3a%22b26a8a03-20e2-4805-9028-83da35c912fd%22%7d

 

Katedra Nauk Społecznych
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3abd3bac40a13f4db7990a1a90050d5e9e%40thread.tacv2/1615982356410?context=%7b%22Tid%22%3a%22910b6da9-f1bf-4616-89a1-8fe8475b7591%22%2c%22Oid%22%3a%22b26a8a03-20e2-4805-9028-83da35c912fd%22%7d

 

Katedra Zdrowia Publicznego
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3abd3bac40a13f4db7990a1a90050d5e9e%40thread.tacv2/1615982431709?context=%7b%22Tid%22%3a%22910b6da9-f1bf-4616-89a1-8fe8475b7591%22%2c%22Oid%22%3a%22b26a8a03-20e2-4805-9028-83da35c912fd%22%7d

 

Katedra Nauk Technicznych
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3abd3bac40a13f4db7990a1a90050d5e9e%40thread.tacv2/1615982573082?context=%7b%22Tid%22%3a%22910b6da9-f1bf-4616-89a1-8fe8475b7591%22%2c%22Oid%22%3a%22b26a8a03-20e2-4805-9028-83da35c912fd%22%7d

 
 
*Kierunek zostanie uruchomiony pod warunkiem otrzymania zgody MEiN na jego prowadzenie.