fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

Ze smutkiem zawiadamiamy, że 30 marca br. zmarł prof. dr hab. Włodzimierz Sobkowiak, w latach 1999-2005 dyrektor Instytutu Neofilologii PWSZ w Koninie. Był nie tylko Szefem, ale twórcą kadry filologicznej i inicjatorem życia naukowego, który w znaczący sposób przyczynił się do rozwoju zespołu odpowiedzialnego za kształcenie językowe w naszej Uczelni. Bez Niego nie byłoby Nas tutaj.

Pozostanie na zawsze w naszej pamięci.

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

***

Profesor Włodzimierz Sobkowiak był wybitnym, znanym na całym świecie, polskim językoznawcą, specjalistą w zakresie fonetyki i fonologii języka angielskiego, leksykografii, ale też wspomaganego komputerowo nauczania języków obcych. Był w szczególności wielkim orędownikiem wykorzystania światów wirtualnych w dydaktyce językowej, a jego prace ogniskowały się na sposobach bardziej skutecznego nauczania wymowy w języku obcym. Profesor Sobkowiak był autorem licznych książek i artykułów oraz organizatorem licznych konferencji naukowych i naukowo-dydaktycznych, przy czym wiele z nich odbyło się w naszej uczelni. Był promotorem wielu prac magisterskich oraz doktorskich, jak również recenzentem rozlicznych prac naukowych.

Od początku swojej kariery naukowej profesor Włodzimierz Sobkowiak był związany z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 1999-2005 pracował w PWSZ w Koninie pełniąc funkcję dyrektora Instytutu Neofilologii. Przyczynił się bez wątpienia do rozwoju studiów filologicznych oraz awansu naukowego pracowników Instytutu. Podczas obchodów 20-lecia naszej Uczelni w 2017 roku został uhonorowany wyróżnieniem w uznaniu za zasługi na rzecz jej rozwoju.    

Odszedł jednak od nas nie tylko wybitny naukowiec, nauczyciel czy przełożony, ale przede wszystkim fascynujący, ciepły, mądry człowiek, osoba obdarzona ogromnym poczuciem humoru i dystansem do samego siebie. Nigdy nie zapomnimy o jego fascynacji nowoczesnymi technologiami, jego czasami niełatwych do zrozumienia żartów, fotorelacji z morsowania czy z działki, czy regularnych, zabawnych, ale i pouczających felietonów na Facebooku. Profesor Sobkowiak jest już po drugiej stronie, ale na zawsze pozostanie w naszej pamięci.   

Mirosław Pawlak

 

 

prof. dr hab. Włodzimierz Sobkowiak