fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony
images/Informatyka_pliki/baner-maly-na-strone-ans.png

Budowanie efektywnej współpracy między środowiskiem edukacji a sektorem nowoczesnych usług dla biznesu jest celem podpisania listu intencyjnego w sprawie współpracy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie a Sektorową Radą ds. Kompetencji w Sektorze Nowoczesnych Usług dla Biznesu.

Obie strony jako współpracę rozumieją skuteczną identyfikację potrzeb, możliwości i ograniczeń, a następnie realizowanie wspólnych działań, które będą prowadziły do optymalnego przygotowania przyszłych kadr gospodarki.

Początkiem tej współpracy stały się listopadowe warsztaty dla studentów finansów i rachunkowości, zrealizowane w ramach projektu przygotowanego przez Sektorową Radę ds. Kompetencji Nowoczesnych Usług Biznesowych. – Jestem pewien, że dzięki temu będziemy mogli angażować się w podobne wydarzenia jak ostatni warsztat na temat sektora Nowoczesnych Usług Biznesowych, takie jak organizacja staży, praktyk czy dopasowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy – wyjaśnił dr Bartosz Sobotka, animator SRK.

List intencyjny 19 stycznia podpisali dr hab. Artur Zimny, rektor PWSZ w Koninie, oraz Piotr Fałek, przewodniczący SRK.

aria