fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

Dr inż. Robert Cieślak, kierownik Katedry Nauk Technicznych PWSZ w Koninie, wszedł w skład grupy Polish Offshore Wind Sector Deal – Rozwój Kadr i Systemu Kształcenia, powołanej przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Nowo powołanie gremium zajmie się zagadnieniami związanymi z zaangażowaniem szkolnictwa wyższego i kadr zawodowych dla branży wiatrowej, przekwalifikowaniem pracowników na jej potrzeby, a także aktywizacją kobiet do pracy w sektorze wiatrowym. Cele te będą realizowane w podgrupach tematycznych. Dr Cieślak uczestniczy w pracach dotyczących przygotowania programów nauczania dla szkół średnich i wyższych, w tym opracowania ścieżek kształcenia w zakresie energetyki wiatrowej oraz weryfikacji zapotrzebowania rynkowego na materiały mapujące możliwości i optymalny zakres kształcenia.

Energetyka wiatrowa na morzu to nowa gałąź gospodarki, która na kolejne lata ma zapewnić rozwój gospodarczy oparty na energetyce odnawialnej.

Na początku stycznia 2021 r. dr Cieślak wszedł również w skład grupy roboczej Partnerstwo wodorowe, działającej przy Ministerstwie Klimatu i Środowiska.