fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony
images/Informatyka_pliki/baner-maly-na-strone-ans.png

Diagnoza oraz podejmowanie działań naprawczych mających na celu zminimalizowanie negatywnych skutków zjawiska alienacji rodzicielskiej to główne tematy poruszane podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Alienacja Rodzicielska”. To już drugie spotkanie o charakterze międzynarodowym, które cieszyło się dużym zainteresowaniem zarówno zgłoszonych prelegentów, jak i studentów także z zagranicy, m.in. z Indii, Serbii i Bułgarii.

Wydarzenie podzielone zostało na trzy części. Podczas pierwszej w prezentowanych referatach prelegenci podjęli rozważania na temat uwarunkowań alienacji rodzicielskiej oraz jej wpływu na dziecko w różnych obszarach jego życia. Zwrócili uwagę na towarzyszące jej niejednokrotnie zjawisko niedostrzegalnej przemocy związanej z rozwodem rodziców. W minimalizowaniu skutków alienacji oraz zapobieganiu jej powstawania pokazali istotną rolę działalności szkoły jako instytucji organizującej wsparcie w tym zakresie. Tematyka wystąpień podczas drugiej sekcji dotyczyła problemów natury społecznej, prawnej i socjalnej nierozerwalnie towarzyszącej zjawisku alienacji rodzicielskiej. Z kolei podczas ostatniej sekcji obrady dotyczyły zagadnień psychologicznych alienacji rodzicielskiej oraz konsekwencji z niej wynikających dla życia i rozwoju dziecka. Niezwykle cennym akcentem było w końcowej części konferencji wystąpienie profesora Billa Berneta z USA, który dokonał szerokiego podsumowania podjętej problematyki. Zaprezentował istotne elementy diagnostyczne dotyczące alienacji rodzicielskiej oraz jej syndromu. Omówił badania naukowe prowadzone na całym świecie podejmujące tę tematykę. Zwrócił również uwagę na bogatą literaturę światową z tego zakresu.

Konferencja odbyła się 24 listopada 2020 r. w formie online. Organizatorami tego naukowego spotkania byli dr hab. Jakub Bartoszewski prof. PWSZ w Koninie, dr Marianna Styczyńska oraz mgr Bożena Miastkowska.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Alienacja Rodzicielska
zrzuty ekranu z Międzynarodowej Konferencji Naukowej Alienacja Rodzicielska
uczestnicy konferencji online Alienacja Rodzicielska