fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

‒ Należy nieustannie uzupełniać swoje kompetencje, zgodnie z potrzebami zmieniającej się rzeczywistości ‒ to przesłanie dla studentów finansów i rachunkowości, którzy wzięli udział w warsztatach dotyczących możliwości pracy w sektorze usług biznesowych.

Podczas spotkania omówiono specyfikę i rozwój sektora nowoczesnych usług w Polsce. Prowadzący je specjalista Pan Bartosz Sobotka, animator Sektorowej Rady ds. Kompetencji wskazał perspektywy kariery zawodowej oraz pożądane przez firmy kompetencje, które zagwarantują atrakcyjną pracę. Podkreślał, że jednym z najważniejszych warunków znalezienia dobrej pracy i utrzymania jej jest stałe ponoszenie swoich kwalifikacji, ale też ich rozszerzanie, a więc nieustanne uczenie się. Dla podniesienia kompetencji poznawczych uczestników warsztatu, użyto narzędzi coachingowych. Słuchacze zobaczyli też m.in. jak wygląda praca w sektorze nowoczesnych usług dla biznesu z perspektywy specjalnego gościa Pani Natalii Fałek z Channel Advisor London, która pracuje na rzecz wielu korporacji międzynarodowych, gdzie zajmuje się optymalizacją procesów biznesowych.

Warsztaty odbyły się 25 listopada 2020 r. w ramach projektu „Sektorowa Rada ds. Kompetencji Nowoczesnych Usług Biznesowych”, który z kolei jest częścią Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.12. Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych.

warsztataty dotyczące możliwości pracy w sektorze usług biznesowych.
slajd sektor nowoczesmych usług dla biznesu
slajd perspektywy kariery zawodowej w sektorze nowoczesnych usług dla biznesu