fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony
images/Informatyka_pliki/baner-maly-na-strone-ans.png

Miasto Konin bierze udział w programie „Rozwój lokalny” w którym walczy o pozyskanie dofinansowania z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021.

Nasze miasto zostało zakwalifikowane do drugiego etapu programu „Rozwój lokalny”, a projekt pn. „Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina” zajął drugie miejsce spośród 255 miast. Teraz trwają prace nad tym, aby Konin znalazł się w gronie 15 miast, które ostatecznie otrzymają dofinansowanie.

Przy realizacji projektu miasto korzystało z potencjału partnerów w postaci doświadczonej kadry i wsparcia merytorycznego poprzez udział w spotkaniach Zespołu Miejskiego oraz przeprowadzeniu procesu partycypacji społecznej NŚR (Nowa Ścieżka Rozwoju). We współpracy z ekspertami i kluczowymi parterami powstała kompletna propozycja projektu wraz z Planem Rozwoju Lokalnego i Planem Rozwoju Instytucjonalnego, które razem z proponowanymi projektami będą realizować nową Strategię Rozwoju Miasta Konina.

W dniu 10 marca 2020 r. nasza Uczelnia podpisała list intencyjny z Miastem Konin dotyczący współpracy w ramach programu „Rozwój lokalny”, dzięki czemu stała się jednym z partnerów tego przedsięwzięcia.

Nasza Uczelnia w trzecim etapie programu, jako wyższa uczelnia publiczna posiadająca wykwalifikowaną kadrę, będzie odpowiedzialna za przeprowadzenie kursów językowych i przygotowanie studiów podyplomowych dla pracowników administracji publicznej.

Cieszy fakt, że PWSZ w Koninie została w złożonym wniosku określona jako jeden z kluczowych partnerów zewnętrznych samorządu Miasta Konin. W dokumencie podkreślono, że jest to wiodąca uczelnia wyższa, mająca w założeniu kształtowanie nowej kadry dla regionu, która współpracuje z samorządem na niwie gospodarczej i doradczej, także poprzez ustalanie nowych kierunków kształcenia.

Udział Konina w programie „Rozwój lokalny” jest jednym z elementów realizacji strategii „Konin. Zielone Miasto Energii”.

J. Krokos