fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

Nasi studenci będą mogli wziąć udział w inicjatywie pod nazwą „Szkoła Wodorowa”, wchodzącej w zakres realizacji projektu „Budowa systemu wsparcia wysokiej jakości projektów B+R+I, w szczególności rozwijających technologie nisko i zeroemisyjne, ze szczególnym uwzględnieniem wodoru (BSW-H2)”. A wszystko dzięki umowie, którą Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie podpisała z Województwem Wielkopolskim.

Projekt ma na celu rozwój alternatywnych źródeł energii i sposobów ich wykorzystania w budowie ekologicznie przyjaznych społeczeństw. Dzięki współpracy studenci będą mogli wziąć udział w spotkaniach z ekspertami, odbywających się zarówno na terenie Uczelni jak i poza nią oraz otrzymają materiały dydaktyczne.

Niezwykle istotną kwestią dotyczącą współpracy jest możliwość udziału pracowników dydaktycznych w spotkaniach bezpośrednich lub on-line z członkami Wielkopolskiej Platformy Wodorowej.

Umowę o współpracy podpisali 27 października 2020 r. dr hab. Artur Zimny, rektor PWSZ w Koninie, i Jacek Bogusławski, członek zarządu Województwa Wielkopolskiego. Porozumienie zostało zawarte na czas określony do 30 czerwca 2023 r.

J. Krokos