fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony
images/Informatyka_pliki/baner-maly-na-strone-ans.png

Refleksje dotyczące roli i znaczenia dźwięku w różnych kontekstach  stanowiły przedmiot spotkań z teoretykami, badaczami oraz artystami w ramach corocznych interdyscyplinarnych seminariów naukowych organizowanych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Koninie wraz z partnerami. Uczestnicy seminariów poruszali zagadnienia w obszarach problemowych wyznaczonych motywem przewodnim, takim jak: ,,Perypetie dźwięku w kulturze i edukacji (2014), ,,Poza muzyką. Słuchanie świata’’ (2015), ,,Sposoby słuchania’’ (2016), ,,Od szumu radiowego do szumu w muzyce. Radio jako medium i instrument muzyczny’’ (2017). Od 3 lat forma seminaryjna przerodziła się w konferencyjną. I tak w 2018 roku miała miejsce Ogólnopolska Konferencja Naukowa ,,Słuchanie medium. Dźwięki akuzmatyczne w kulturze współczesnej’’, a w ubiegłym roku zorganizowana została II Ogólnopolska Konferencja Naukowa ,,Słuchanie medium. Głosy i odgłosy w kulturze współczesnej’’.

23 października odbyła się w trybie on-line III Ogólnopolska Konferencja Naukowa ,,Słuchanie medium. Dźwięki miasta’’ Organizatorami tej edycji konferencji były: Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, Wydział Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, Wydział Humanistyczny Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Centrum Kultury i Sztuki w Koninie. Patronat nad konferencją objęło czasopismo ,,Glissando’’.

Obrady zainicjowane zostały wystąpieniem prof. UAP dr hab. Tomasza Misiaka (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu) oraz mgr. Marcina Olejniczaka (PWSZ w Koninie) pt. ,,Dźwięki miasta: mapy, terytoria, zakresy’’ stanowiącym wprowadzenie do problematyki konferencji. Kolejne dwa referaty, mgr Natalii Chylińskiej (Stowarzyszenie Amareya Art) i dr. Roberta Losiaka (Uniwersytet Wrocławski), poruszały zagadnienie spacerów dźwiękowych rozumianych jako metoda badawcza, aktywność edukacyjna i artystyczna. Prezentacja dr. Szymona Nożyńskiego (Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu) z kolei zawierała sprawozdanie z realizacji autorskiego projektu edukacyjnego ,,Co krzyczą Krzyki’’. Wystąpieniem kończącym pierwszą cześć konferencji był referat wygłoszony przez dr Justynę Anders-Morawską (Uniwersytet Łódzki) przedstawiający kwestie wartości publicznej miejskiego pejzażu akustycznego. Drugą część obrad rozpoczął mgr Antoni Michnik (Instytut Sztuki PAN), który omówił zagadnienia związane ze zmianami miejskiej audiosfery podczas I wojny światowej. Historyczne odniesienia wybrzmiewały także w referacie wygłoszonym przez mgr Martę Michalską (Uniwersytet Warszawski), w którego centrum autorka umieściła rekonstrukcje dźwięków warszawskich podwórek i kamienic z II połowy XIX wieku. W dalszej części konferencji Dr Ewelina Radion zaprezentowała referat pt. ,,Dwa profile Warszawy. Dźwięki krajobrazu miejskiego w pisarstwie Jana Lechonia’’. Ostatnim prelegentem był mgr Filip Szałasek (Uniwersytet Gdański), który omówił założenia projektu krytyki dźwiękowej (,,sound criticism’’).

Wydarzeniami towarzyszącym konferencji, mającymi miejsce w Galerii CKiS ,,Wieża Ciśnień’’ w Koninie,  była prezentacja  i dyskusja na temat książki pt. ,,Słuchanie medium’’ (Wydawnictwo PWSZ w Koninie, Konin 2020) z udziałem redaktorów – M. Olejniczaka i T. Misiaka oraz realizacja dźwiękowa pt. ,,Dźwiękocień. Wolne dźwięki (z) miasta’’ bazująca na miejskich nagraniach terenowych.

Marcin Olejniczak

 III Ogólnopolska Konferencja Naukowa ,,Słuchanie medium. Dźwięki miasta’’