fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

Konkurs na najlepsze prace dyplomowe roku 2019/2020 rozstrzygnięty. Nagrodę rektora otrzymało 10 tegorocznych absolwentów: licencjatów, inżynierów, magistrów i magistrów inżynierów.

To już ósma edycja konkursu na najlepszą pracę dyplomową, organizowanego na naszej uczelni. Co jest brane pod uwagę przy ocenie? Podstawą jest jakość merytoryczna, istotność tematu, nowatorski i twórczy charakter pracy, a także znajomość literatury przedmiotu i umiejętność jej wykorzystania.

Proces wyłaniania laureatów ma trzy etapy. W pierwszym promotorzy i recenzenci typują te, które ich zdaniem spełniają kryteria konkursu i przekazują do wydziałowych komisji konkursowych. W drugim, komisje oceniają je i najlepsze, ich zdaniem, z każdego prowadzonego kierunku I i II stopnia z rekomendacją przekazują rektorowi. Ostatnim etapem jest akceptacja rektora.

Oprócz wyróżnienia wynikającego z wysokiej oceny pracy dyplomowej laureaci otrzymują również nagrodę pieniężną, która w tym roku wynosi 1500 zł.

Wszystkim nagrodzonym gratulujemy! A tych, którzy w tym roku akademickim będą kończyć studia zachęcamy do udziału w konkursie.

aria

 

Poniżej lista nagrodzonych.

 

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych

– energetyka (I st.)
Jan Wojtaszewski, „Wykorzystanie ciepła odpadowego do produkcji energii elektrycznej”, promotor: dr inż. Mateusz Grzelczak, recenzent: dr inż. Kamil Łodygowski

– logistyka (I st.)
Beata Kanecka, „Zarządzanie gospodarką materiałową w przedsiębiorstwie XYZ”, promotor: dr Robert Rogaczewski, recenzent: dr Anna Lewandowska-Ciszek

– mechanika i budowa maszyn (I st.)                                         
Marek Kociński, „Opracowanie koncepcji modułowej konstrukcji przenośników taśmowych”, promotor: dr hab. inż. Edward Pająk, prof. PWSZ w Koninie, recenzent: dr inż. Robert Cieślak

– zarządzanie i inżynieria produkcji (II st.)                                        
Agata Bugaj, „Koncepcja organizacji nowej sortowni odpadów komunalnych”, promotor: prof. dr hab. Andrzej Milecki, recenzent: dr inż. Rober Cieślak

 

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

– filologia (germańska) (I st.)
Natalia Przybylska, „Interpersonale Kommunikation im Unternehmen – Integration der Mitarbeiter in polnischen Firmen” (Komunikacja interpersonalna w przedsiębiorstwie – integracja pracowników w polskich firmach), promotor: dr Joanna Chojnacka-Gärtner, recenzent: dr Grzegorz Pawłowski

– filologia (germańska) (II st.)
Katarzyna Konieczna, „Der Umgang mit Emotionen im linguodidaktischen Kontext” (Obchodzenie się z emocjami w kontekście językowo-dydaktycznym), promotor: prof. dr hab. Roman Lewicki, recenzent: dr Anna Stolarczyk-Gembiak

– pedagogika (I st.)
Martyna Czarnecka, „Wykorzystanie wycieczek w realizacji treści programowych na przykładzie klasy III c Szkoły Podstawowej nr 4 im. Gustawa Morcinka w Koninie”, promotor: dr Marianna Styczyńska, recenzent: dr Jadwiga Knotowicz


Wydział Nauk o Zdrowiu

– dietetyka (I st.)
Weronika Musialska, „Ocena wiedzy na temat interakcji leków z żywnością oraz ryzyka ich wystąpienia z produktami leczniczymi stosowanymi w chorobach układu krążenia u osób dorosłych z województwa wielkopolskiego”, promotor: dr n. farm. Agnieszka Saran-Jagodzińska, recenzent: dr n. med. Angelika Kargulewicz

– kosmetologia (I st.)
Lidia Strużyńska, „Pielęgnacja skóry kobiet w ciąży i po urodzeniu dziecka”, promotor: dr Alicja Śliwowska, recenzent: dr n. farm. Jerzy Jambor

– zdrowie publiczne (II st.)
Marek Powidzki, „Ocena poziomu wiedzy młodzieży akademickiej na temat diet wegetariańskich”, promotor: dr hab. Janusz Śmigielski, prof. PWSZ w Koninie, recenzent: dr hab. Kinga Przybyszewska, prof. PWSZ w Koninie.