fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

Około 450 wniosków o różne rodzaje stypendiów złożyli studenci wszystkich kierunków naszej uczelni. Kto jeszcze tego nie zrobił, a spełnia kryteria, niech nie zwleka. Podania przyjmowane będą (w zasadzie) do 23 października.

 Tylko o samo stypendium rektora wpłynęło do tej pory ponad 250 podań. Może się o nie starać każdy student, który ma wysoką średnią ocen za ubiegły rok akademicki. Szanse zwiększają potwierdzone osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe, a także działalność społeczna na rzecz uczelni i jej otoczenia, uczestnictwo w programie Erasmus+ (dotyczy wyjazdu na studia), w Programie Mobilności Studentów i Pracowników POMOST lub aktywna praca w kole naukowym. Wszystkie tego typu działania dają dodatkowe punkty. W zeszłym roku stawki stypendium rektora były naprawdę warte przyłożenia się do pracy i aktywności, bowiem wynosiły od 1200 do 1600 złotych miesięcznie (od października do czerwca włącznie). W tym roku mogą być podobne.

PWSZ w Koninie proponuje również inne rodzaje wsparcia. Każdego roku ubiega się o nie sporo osób. Do tej pory o stypendium socjalne na ten rok wnioskowało prawie 150 studentów, a dla niepełnosprawnych – ponad 40.

A teraz o wyjątkach. Komu nie uda się z różnych względów złożyć podania o którąś z wymienionych form dofinansowania, może liczyć na dodatkowe terminy. I tak, starający się o każdy rodzaj stypendium, a więc rektora, socjalne lub socjalne zwiększone (z tytułu zakwaterowania w którymś z domów studenta PWSZ w Koninie), dla osób niepełnosprawnych oraz o zapomogi, mogą to zrobić w dodatkowym terminie – 24 października (najbliższa sobota). Natomiast 29 października (czwartek) przyjmowane będą już tylko same dokumenty o stypendium rektora.

Poza tym od listopada wnioski o stypendia socjalne lub socjalne zwiększone, dla osób niepełnosprawnych i zapomogi będzie można składać od 1 do 10 każdego miesiąca.

Godziny przyjmowania wniosków: 9-14.

Miejsce: Biuro Kadr, Płac i Stypendiów; pok. 2, budynek przy ul. Przyjaźni 1.

Wszelkie informacje o stypendiach, wnioski i inne dokumenty do pobrania znajdują się na stronie https://www.ans.konin.pl/stypendia.

AM/aria