fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

Średnia ocena dla wykładowców PWSZ w Koninie na wszystkich kierunkach za zeszły rok akademicki to 4,57. Tak ocenili ich studenci w ankietach oceny nauczyciela. Dzięki tym ankietom mogą mieć wpływ na to jak wyglądają zajęcia. Od kilku lat co semestr zachęcamy wszystkich studentów, by z skorzystali z tego instrumentu.

O ile ocena w indeksie pokazuje jaki jest poziom wiedzy studenta z różnych przedmiotów, a za tym w jakimś stopniu, w przypadku uczelni zawodowej, również przygotowania do zawodu, o tyle ankieta oceny nauczyciela, którą wypełniają studenci, podpowiada tym pierwszym czy i jak doskonalić swój warsztat wykładowcy oraz podejście do nauczanych.

Semestr zimowy 2019/2020 okazał się w tej materii wyjątkowy. Jak nigdy studenci skorzystali z tego narzędzia, by powiedzieć jak postrzegają pracę tych, którzy na co dzień oceniają ich pracę. W ankiecie wzięło wówczas udział ponad 40% studentów. Takiego wyniku nie było jeszcze nigdy w historii ankiety.

Wyniki za semestr letni 2019/2020 nie są już tak spektakularne – 25,5%. Ale taka jest też tendencja każdego roku, że w tym okresie za ankietowanie bierze się mniej osób – przygotowania do egzaminów, obrony prac, do wakacji, a może pracy. Czas wypełniania wirtualnego formularza nie przekracza 15 minut. Jak na jedną opinię, to niewiele, ale kiedy ma się kilkanaście przedmiotów i tylu wykładowców do oceny, zadanie staje się czasochłonne.

Za to bardzo dobrze wygląda inna tendencja. Otóż, jak pokazuje analiza wyników ankiet z całego roku 2019/2020, najliczniejszą grupę stanowią pracownicy dydaktyczni ocenieni w przedziałach 4,51-4,99 oraz 5,00, co świadczy o utrzymaniu się opinii studentów o wysokiej jakości prowadzonych zajęć. Natomiast średnia arytmetyczna ocen na wszystkich kierunkach wynosi 4,57 i jest nieznacznie wyższa od tej z roku 2018/2019 – 4,54, a więc rośnie. Tu warto dodać, że w semestrze letnim z uwagi na pandemię ankieta została zmodyfikowana i uwzględniała pytania dotyczące prowadzenia zajęć w trybie synchronicznym i asynchronicznym.

To bardzo dobra ocena, dlatego wykładowcom gratulujemy, a wszystkim studentom życzymy przynajmniej takiej samej średniej i zachęcamy do udziału w kolejnej ankiecie.

aria