fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony
images/Informatyka_pliki/baner-maly-na-strone-ans.png

Inauguracja roku akademickiego 2020/2021, która otwiera nową kadencję w PWSZ w Koninie, ze względu na obostrzenia sanitarne odbyła się w Auli im. Jana A.P. Kaczmarka przy wyjątkowo nielicznej widowni. Jednak kto chciał, mógł na żywo obserwować ją na uczelnianym profilu na Facebooku.

Przebieg uroczystości nie uległ jednak żadnym zmianom. Władze uczelni wprowadził poczet sztandarowy, a rektor dr hab. Artur Zimny, zanim oficjalnie otworzył rok akademicki, wygłosił przemówienie, skierowane do zaproszonych gości i naszej społeczności akademickiej, w tym szczególne słowa skierował do najmłodszego rocznika studentów.

W części skierowanej do gości, wśród których byli przedstawiciele instytucji i zakładów z Konina i powiatów konińskiego oraz ościennych, a także wielkopolskich uczelni, mówił, że dziś największym wyzwaniem dla uczelni jest nie tyle niż demograficzny, co malejący współczynnik skolaryzacji w szkolnictwie wyższym, który ma różne przyczyny. – Do nas należy przekonanie młodych ludzi, że warto inwestować w siebie przez studiowanie na pierwszym poziomie studiów, a więc licencjackim i inżynierskim, na uczelni zawodowej. Wiedza staje się coraz mniej ważna, a coraz ważniejsze są umiejętności i kompetencje społeczne, czyli to, co staramy się przekazać na studiach zawodowych – podkreślił.

Do studentów pierwszego roku, zarówno tych kilkorga, którzy uczestniczyli w inauguracji i zostali oficjalnie immatrykulowani, jak i tych, którzy oglądali inaugurację przez media społecznościowe, rektor Zimny powiedział między innymi: – Cieszę się, że wybraliście naszą uczelnię. Ale nie dlatego, że dzięki niej zdobędziecie umiejętności i kwalifikacje, które pozwolą szybko odnaleźć się na rynku pracy, ale dlatego, że zdobędziecie również świadomość i postawę ustawicznego doskonalenia się, bo to daje elastyczność i gotowość wobec wyzwań cywilizacyjnych – wyjaśnił.

Tradycją uroczystości inauguracyjnych na naszej uczelni stało się nadawanie zaszczytnego tytułu Honorowego Profesora PWSZ w Koninie. W tym roku otrzymał go dr Janusz Kwieciński. Laudację wygłosiła dr Edyta Bielik. To również odpowiednia chwila, by zasłużonym pracownikom wręczyć państwowe i uczelniane odznaczenia oraz medale. I tak, rektor Artur Zimny przekazał dr. hab. Maciejowi Tomczakowi – Medal KEN, mgr Wiesławie Kozłowskiej – Złoty Medal PWSZ w Koninie, a mgr Małgorzacie Biadasz, dr Ewie Janeczek, dr Mariannie Styczyńskiej, dr hab. Marcie Woźnickiej i mgr. inż. Marcinowi Woźniakowi – medale PWSZ w Koninie.

Uroczystość zwieńczył wykład inauguracyjny „Sztuka prognozowania – perspektywa psychologiczna”, który wygłosił dr hab. Maciej Tomczak.

aria

Inauguracja Roku Akademickiego w PWSZ w Koninie
uczestnicy Inauguracji Roku Akaemickiego w PWSZ w Koninie
wyróżnienia i nagrody na inauguracji roku akademickiego