fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony
images/Informatyka_pliki/baner-maly-na-strone-ans.png

Organizacja działalności dydaktycznej w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021

Wykłady

Wykłady na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych będą odbywać się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w trybie synchronicznym (w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie wykładów w formie tradycyjnej w budynkach Uczelni lub asynchronicznej).

Zajęcia praktyczne

Zajęcia praktyczne (ćwiczenia, laboratoria, warsztaty itp.) na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych będą przede wszystkim realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w trybie synchronicznym. Jednakże, jeśli nie będzie to możliwe ze względu na charakter zajęć, dopuszcza się prowadzenie zajęć praktycznych w formie mieszanej tj. część z nich będzie realizowana zdalnie, a część w formie tradycyjnej w budynkach Uczelni.

Seminaria

Seminaria dyplomowe na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych będą odbywać się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w trybie synchronicznym lub asynchronicznym (dopuszcza się możliwość bezpośredniego kontaktu studenta z promotorem w budynkach Uczelni).

Lektoraty

Zajęcia lektoratowe dla studentów I roku  studiów pierwszego stopnia będą odbywać się w formie tradycyjnej w budynkach Uczelni, a w przypadku pozostałych lat studiów pierwszego i drugiego stopnia realizacja lektoratów będzie odbywać się w 50% z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w trybie synchronicznym i w 50% w formie tradycyjnej w budynkach Uczelni.

Średni odsetek wykładów oraz zajęć praktycznych prowadzonych w formie zdalnej tj. z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na poszczególnych wydziałach oraz kierunkach studiów w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021

 

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I TECHNICZNYCH

Kierunek

Odsetek wykładów prowadzonych

w formie zdalnej

Odsetek zajęć praktycznych prowadzonych

w formie zdalnej

Automatyka i robotyka

90%

55%

Finanse i rachunkowość

100%

60%

Gospodarka i administracja publiczna

100%

90%

Informatyka

100%

90%

Logistyka

95%

60%

Mechanika i budowa maszyn

100%

80%

Zarządzanie i inżynieria produkcji

100%

70%

 

WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH

Kierunek

Odsetek wykładów prowadzonych

w formie zdalnej*

Odsetek zajęć praktycznych prowadzonych

w formie zdalnej

Bezpieczeństwo i systemy ochrony

100%

75%

Bezpieczeństwo wewnętrzne

100%

75%

Filologia angielska (I stopień)

100%

70%

Filologia angielska (II stopień)

100%

65%

Języki obce w mediach i biznesie

(I stopień)

100%

70%

Języki obce w mediach i biznesie

(II stopień)

100%

65%

Pedagogika

100%

80%

Resocjalizacja

100%

80%

 

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU

Kierunek

Odsetek wykładów prowadzonych

w formie zdalnej

Odsetek zajęć praktycznych prowadzonych

w formie zdalnej

Dietetyka

100%

60%

Kosmetologia

100%

35%

Pielęgniarstwo

100%

40%

Wychowanie fizyczne

95%

25%

Zdrowie publiczne

100%

45%


* Szacunkowo 10% wszystkich wykładów na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych zostanie poprowadzonych w trybie zdalnym w formie asynchronicznej.