fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

Imię Profesora Wojciecha Poznaniaka nadano 14 lipca największej sali Centrum Wykładowo-Dydaktycznego PWSZ w Koninie. W uroczystości wzięli udział żona Anna i syn Piotr.

Prof. Wojciech Poznaniak, rektor PWSZ w Koninie w latach 2007-2011, zmarł 10 października 2019 r. Uroczystość nadania sali, dotychczas nazywanej panoramiczną, imienia prof. Poznaniaka miała się odbyć jakiś czas temu, jednak przez pandemię trzeba było ją przełożyć. Prof. Mirosław Pawlak, obecny rektor, otwierając spotkanie powiedział: – Jestem dumny, że nasza uczelnia zbudowała swoją tożsamość, a prof. Poznaniak miał w tym swój udział.

Laudację wygłosiła dr Kazimiera Król, prof. PWSZ w Koninie, która współpracowała z byłym rektorem, a przede wszystkim wieloletnim nauczycielem akademickim, jako wykładowca na kierunku praca socjalna. Zakończyła ją słowami: – Historia Profesora nie skończyła się wraz z Jego odejściem. Dowodem jest ta sala.

Po odsłonięciu tablicy pamiątkowej, która stanie się częścią tej jednej z najładniejszych sal wykładowych naszej uczelni, a której dokonali prof. Pawlak i Anna Poznaniak z synem Piotrem, głos zabrała żona prof. Poznaniaka. W kilku słowach podkreśliła, że gest uczelni jak i sama uroczystość są dla niej dużym przeżyciem. – Sala, która nosi imię mojego męża to pamięć zatrzymana w czasie – zauważyła.

aria

sala im. Wojciecha Poznaniaka
nadanie imienia sali
laudacja na cześc Wojciecha Poznaniaka