fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

Szanowni Państwo,

z ogromną przyjemnością oddaję w Wasze ręce kolejne wydanie magazynu Szkiełkiem i Okiem. Jest to numer bardzo szczególny, ale też, jak łatwo zauważyć, inny od tych wszystkich, które ukazywały się na przestrzeni ostatnich dziewięciu lat. Jest to bowiem ostatnie wydanie naszego uczelnianego magazynu, do którego mam zaszczyt pisać wstęp, piastując zaszczytną funkcję rektora. Również cel tego wydania jest zupełnie inny niż zazwyczaj. Nie ma on za zadanie udokumentowania tego, co działo się w PWSZ przez ostatnie miesiące, ale raczej stanowi swego rodzaju kronikę tych dziewięciu lat, podczas których miałem możliwość kierowania naszą Uczelnią. Czas ten obfitował w wiele ważnych wydarzeń i stał pod znakiem wielu zmian, które wynikały w dużej mierze z ciągle zmieniających się uregulowań prawnych. Z jednej strony był to bardzo trudny okres, wymagający ogromnego zaangażowania i podejmowania wysiłków mających na celu dostosowanie funkcjonowania Uczelni do nowych okoliczności, ale również radzenia sobie z bieżącymi wyzwaniami, choćby takimi, jak trwająca wciąż pandemia. Z drugiej strony był to fascynujący i owocny czas, w trakcie którego Uczelnia bardzo się zmieniła, tak pod względem swojej wewnętrznej struktury, palety oferowanych kierunków, kadry dydaktycznej, jak i infrastruktury.

W niniejszym wydaniu znajdą Państwo teksty, które mają zachęcić do refleksji nad mijającymi dwiema kadencjami i nad tym, co wydarzyło się w PWSZ w Koninie od 1 września 2011 r., kiedy zasiadłem w fotelu rektora. Otwiera go kalendarium, które prezentuje najważniejsze wydarzenia z tego okresu, w których miałem możliwość uczestniczyć czy które sam inicjowałem. Z oczywistych względów, uwzględnia ono te najważniejsze momenty, a ich wybór jest w dużej mierze subiektywny. W kolejnej części pojawia się rozmowa ze mną, przeprowadzona przez panią Marię Sierakowską, która dotyczy nie tylko spraw bezpośrednio związanych z naszą Uczelnią, ale też bardziej ogólnych refleksji na temat ludzi, wydarzeń i spraw życia codziennego. Wywiad jest dość długi, ale mam nadzieję, że nie zanudzi tych osób, które zdecydują się go w całości przeczytać. Następnie pojawiają się teksty dotyczące różnych obszarów funkcjonowania PWSZ w Koninie przez ostatnie dziewięć lat, autorstwa osób sprawujących w tym czasie funkcje kierownicze. Dotyczą one zmian w strukturze Uczelni, kadry dydaktycznej, kwestii związanych z kształceniem, działalności naukowej i wydawniczej, umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, działalności samorządu studenckiego, osiągnięć sportowych, a także zmian w infrastrukturze naszej Uczelni. W ostatniej części znajdziecie Państwo garść refleksji osób, z którymi przez te dwie kadencje miałem okazję blisko współpracować. To, co może uderzać, to bardzo osobisty wydźwięk niektórych z nich – możemy sprawować różne, mniej lub bardziej ważne, funkcje, posiadać różne stopnie i tytuły naukowe, ale przede wszystkim jesteśmy zwykłymi ludźmi, którzy powinni się wykazywać życzliwością wobec innych i nie wolno nam o tym zapominać.

Chciałbym w tym miejscu podziękować wszystkim osobom, z którymi miałem zaszczyt współpracować przez ostatnie dziewięć lat – osobom sprawującym funkcje kierownicze, nauczycielom akademickim, pracownikom administracji i obsługi, oraz wielu rocznikom studentów na różnych kierunkach studiów. Rektor odpowiada za funkcjonowanie Uczelni i podejmuje kluczowe decyzje, ale trzeba sobie zdawać sprawę, że to od zaangażowania wszystkich tych grup zależy, jak sprawnie działa każda uczelnia i jak dynamicznie się rozwija. Chciałbym też życzyć nam wszystkim, aby kolejne lata były czasem świetności Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie. Jestem przekonany, że mój następca, rektor-elekt, prof. Artur Zimny, stanowi gwarancję, że tak się właśnie stanie. Życzę mu tego z całego serca i gorąco kibicuję. Na koniec chciałbym życzyć wszystkim Państwu wszelkiej pomyślności i sukcesów w każdej sferze życia. Nie bójmy się mieć marzeń i ich realizować, bo marzenia i to, jak do nich dążymy definiuje w dużej mierze to, kim jesteśmy.

prof. Mirosław Pawlak
Rektor PWSZ w Koninie

 

Kliknij w obrazek, aby pobrać wersję w formacie PDF.

Szkiełkiem i Okiem – wydanie specjalne (kadencja 2011-2020)