fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

Kolejne posiedzenie Prezydium Rady Związku Wielkopolskich Publicznych Uczelni Zawodowych odbyło się 7 lipca w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu.

W spotkaniu wzięli udział rektorzy oraz rektorzy-elekci uczelni wchodzących w skład Związku. Rektor prof. Maciej Pietrzak oraz rektor-elekt dr Janusz Poła z leszczyńskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego połączyli się z zebranymi zdalnie. Naszą uczelnię reprezentował rektor prof. dr hab. Mirosław Pawlak oraz rektor-elekt dr hab. Artur Zimny, prof. PWSZ w Koninie.

Funkcję przewodniczącego związku na najbliższy rok akademicki powierzono prof. Donatowi Mierzejewskiemu, rektorowi Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile. Natomiast jego zastępcą został rektor-elekt z Konina – prof. Artur Zimny.

Istotnym tematem spotkania był rozwój Wydawnictwa Związku Wielkopolskich Publicznych Uczelni Zawodowych, którego Redaktorem Naczelnym – Koordynatorem został obecny rektor naszej uczelni prof. dr hab. Mirosław Pawlak.

 

Zdjęcia: źródło PWSZ w Kaliszu

 
członkowie związku wielkopolskich uczelni zawodowych
Posiedzenie Prezydium Rady ZWPUZ w PWSZ im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu
spotkanie władz uczelni podczas posiedzenia rady związku wielkopolskich uczelni zawodowych