fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony
images/Informatyka_pliki/baner-maly-na-strone-ans.png

W dniu 17 kwietnia br. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie odbyły się pierwsze egzaminy dyplomowe (tzw. obrony prac dyplomowych) w ramach synchronicznego kontaktu online – przy wykorzystaniu aplikacji Microsoft Teams (z użyciem kamery i mikrofonu). Do egzaminu przystąpiło czterech studentów kierunku „mechanika i budowa maszyn”, którzy za pomocą programu Microsoft PowerPoint prezentowali efekty swoich prac dyplomowych, a następnie odpowiadali na pytania sformułowane przez członków komisji. Wszyscy studenci otrzymali pozytywne oceny z egzaminu dyplomowego, a tym samym uzyskali tytuł zawodowy inżyniera.

Warto w tym miejscu podkreślić, że obrony zostały przeprowadzone bardzo sprawnie, a nade wszystko zgodnie z procedurami określonymi w regulaminie studiów PWSZ w Koninie. Uczelnia jest w coraz większym stopniu przygotowana na prowadzenie kształcenia w sposób zdalny i bezpieczny – studenci korzystają nie tylko z zajęć dydaktycznych realizowanych w trybie asynchronicznym lub synchronicznym (około 80% zajęć jest realizowanych w sposób zdalny), ale także mają możliwość dyplomowania z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

Absolwentom gratulujemy i życzymy wszystkiego co najlepsze na kolejnych etapach rozwoju zawodowego i osobistego, a jednocześnie serdecznie zapraszamy do kontynuowania edukacji w naszej Uczelni, w szczególności na kierunku studiów drugiego stopnia „zarządzanie i inżynieria produkcji”.

 
 
egzaminy dyplomowe online
egzaminy w formie online
obrony_online_