fbpx
 • Czcionka: A A+ A++
 • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
 • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
 • Mapa strony: mapa strony


Jedenastu absolwentów zostało w tym roku laureatami konkursu rektora PWSZ w Koninie na najlepszą pracę dyplomową. Ich tematyka jest tak zróżnicowana jak nauki, które studiowali. Było więc i o grupach kibicowskich, i o roli nauczyciela w przygotowaniu dzieci do odbioru telewizji. W ramach pracy inżynierskiej powstał też projekt konstrukcji parkingu wielopoziomowego w centrum Konina.
 
To druga edycja konkursu ustanowionego przez rektora prof. Mirosława Pawlaka. Zasady są jasne. Każdy z promotorów może, po konsultacji z recenzentem i za zgodą autora, wytypować jedną z prac napisanych pod jego kierunkiem i przekazać do wydziałowej komisji konkursowej. Członkowie komisji po zapoznaniu się ze zgłoszonymi pracami, w tajnym głosowaniu, wybierają jedną z każdego kierunku prowadzonego przez wydział. Mogą też zdecydować, że żadna nie jest tak dobra, by zasługiwała na nagrodę. W ocenie pod uwagę biorą jakość merytoryczną, istotność tematu, nowatorski i twórczy charakter pracy, jak też jej teoretyczną i praktyczną przydatność, popartą własnymi badaniami. Nie bez znaczenia jest edytorski poziom pracy.

W tym roku trzy komisje wydziałowe wytypowały w sumie 11 prac dyplomowych, które ich zdaniem zasługują na wyróżnienie i nagrodę. – Wyróżnienie zawsze cieszy, ale nagroda finansowa nie mniej, dlatego ustanowiłem nagrodę tysiąca złotych w gotówce dla każdego ze zwycięzców – powiedział prof. Pawlak, pomysłodawca konkursu.

Uroczyste ich wręczenie odbyło się 7 października podczas inauguracji roku akademickiego 2014/2015.

Oto lista tegorocznych laureatów i tytuły zwycięskich prac dyplomowych:
 
Wydział Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia
 • Łukasz Janiak (fizjoterapia), Ocena postępowania fizjoterapeutycznego w procesie leczenia dolegliwości bólowych stawu biodrowego
 • Natalia Kwitowska (turystyka i rekreacja), Możliwości działań proekologicznych w hotelarstwie
 • Krystian Szafrański (wychowanie fizyczne), Epidemiologia wad kończyn dolnych u osób trenujących piłkę nożną
Wydział Społeczno-Humanistyczny
 • Anna Lewandowska (filologia angielska), Investigating the role of the teacher in fostering learner autonomy among high school learners of English (Badanie roli nauczyciela w rozwijaniu autonomii wśród osób uczących się języka angielskiego w szkole wyższej)
 • Natalia Marciniak (filologia germańska), Stationenlernen als Form der Wortschatzwiederholung im DaF-Unterricht (Nauka stacjonarna jako forma powtórzenia słownictwa na lekcji niemieckiego jako języka obcego)
 • Martyna Tomczyk (pedagogika), Rola nauczyciela w przygotowaniu do odbioru telewizji dzieci w wieku wczesnoszkolnym
 • Dominika Socha (politologia), Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Konina w zakresie pracy Policji z uwzględnieniem płci oraz wieku respondentów
 • Oktawian Osuchowski (praca socjalna), Charakterystyka grup kibicowskich na tle innych grup społecznych
 • Sylwia Chrzanowska (zarządzanie), Organizacja procesu controllingu w Przedsiębiorstwie X
Wydział Budownictwa, Mechaniki i Inżynierii Środowiska
 • Łukasz Ćwiek (budownictwo), Projekt konstrukcji parkingu wielopoziomowego przy ul. Wyszyńskiego w Koninie
 • Jakub Michalak (inżynieria środowiska), Projekt rozwinięcia sieci kanalizacji sanitarnej dla osiedla Zdrojki Lewe w Turku
aria