fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony
images/Informatyka_pliki/baner-maly-na-strone-ans.png


W imieniu prof. Mirosława Pawlaka, rektora PWSZ w Koninie, dr Janusz Kwieciński, prodziekan Wydziału Społeczno-Humanistycznego, uczestniczył 28 października w seminarium „ECVET jako narzędzie wzmacniania współpracy szkolnictwa zawodowego z pracodawcami”. Konferencję zorganizował Zespół Szkół Technicznych w Turku.
 
ECVET ‒ European Credit System for Vocational Education and Training ‒ to europejski system transferu punktów w kształceniu i szkoleniu zawodowym. Ma ułatwić akumulację i „przenoszenie” osiągnięć odpowiadających efektom uczenia się z jednego systemu kwalifikacji do innego. Warto pamiętać, że nie zastępuje krajowych systemów kwalifikacji, a jedynie przyczynia się do zwiększenia porównywalności i spójności między nimi. Jego zadaniem jest propagowanie mobilności transnarodowej i dostępu do uczenia się przez całe życie. Dzięki niemu łatwiej uzyskać uznanie udziału w szkoleniach, zdobytych umiejętności oraz wiedzy w innym europejskim państwie członkowskim.

Podczas tureckiego spotkania w ZST w Turku przedstawiono system ECVET i szczegółowo omówiono jako narzędzie wsparcia edukacji na rzecz przemysłu. Pokazano również działania szkoły na rzecz edukacji dla przemysłu, rolę pracodawców w procesie kształcenia i szkolenia zawodowego. Zaprezentowano projekty, które są przykładem dobrych praktyk opartych na współpracy z pracodawcami.

W konferencji uczestniczyła Hanna Rajcic-Mergler, wicekurator Kuratorium Oświaty w Poznaniu.
aria