fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

Rozpoczynamy II edycję Akademii Młodego Studenta. To projekt realizowany przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Koninie od grudnia 2013 r. Jego celem jest popularyzacja edukacji i wzbudzanie zainteresowania zagadnieniami naukowymi oraz rozwijanie postaw twórczych u dzieci i młodzieży.
 
Przyjęte przez Akademię Młodego Studenta założenia są realizowane podczas warsztatów, wykładów, zajęć korekcyjno-gimnastycznych, prowadzonych na uczelni przez pracowników różnych katedr i zakładów PWSZ w Koninie. Projekt obejmuje uczniów wszystkich typów szkół – podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z powiatu konińskiego, kolskiego, słupeckiego i tureckiego. Poziom wiedzy przekazywany podczas tych spotkań jest dostosowany do wieku młodych studentów.
Wszyscy uczestnicy uczelnianych spotkań naukowych, oprócz niezapomnianych wrażeń, zabierają do domu specjalne certyfikaty Akademii Młodego Studenta.

Od grudnia 2013 r. do czerwca 2014 r. odbyło się 14 spotkań w ramach tego projektu. Działalność AMS będzie kontynuowana w nowym roku akademickim, już od  listopada 2014 r.
 
Pierwsze spotkania  w nowym roku akademickim odbędą się 13 i 17 listopada dla uczniów  IV klasy Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Strzałkowie.

Wykładowcy oraz studenci z Zakładu Pracy Socjalnej poprowadzą wykłady oraz warsztaty z autoprezentacji.
 

Kalendarz spotkań w ramach Akademii Młodego Studenta zakłada 15 wizyt uczniów w PWSZ w Koninie w ciągu całego roku.
 
 
Kalendarz Akademii Młodego Studenta 2014/2015