fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony


W imieniu prof. Mirosława Pawlaka, rektora PWSZ w Koninie, dr Artur Zimny, dziekan Wydziału Społeczno-Humanistycznego, uczestniczył 6 listopada 2004 r. w obradach Okrągłego Stołu Wysokiej Jakości Praktyk Studenckich.

Podczas spotkania zorganizowanego w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego
dyskutowano o tym, jak wykorzystać nowe prawo i sprawdzone już rozwiązania do upowszechniania praktyk studenckich wysokiej jakości, czyli takich, które dobrze przygotują studentów do wymagań pracodawców. Oprócz przedstawicieli uczelni w dyskusji o poprawie jakości praktyk udział wzięła minister Lena Kolarska-Bobińska, przedstawiciele studentów i pracodawców.

W pierwszej części obrad uczestnicy podzielili się doświadczeniami w organizowaniu dobrych praktyk oraz projektów realizowanych w tym zakresie przez uczelnie we współpracy z przedsiębiorcami. W drugiej, warsztatowej części, pracowano nad rekomendacjami dla uczelni, pracodawców i studentów w zakresie poprawy jakości praktyk studenckich w Polsce.

Rola i znaczenie praktyk w kształceniu studentów wzrosły od 1 października 2014 r. Jednostki kształcące na kierunkach studiów o profilu praktycznym mają obowiązek organizacji co najmniej trzymiesięcznych praktyk zawodowych, uwzględniając strukturę kształcenia i zapotrzebowanie rynku pracy. Wydziały mogą organizować też kształcenie przemiennie: w formie zajęć dydaktycznych na uczelni i w formie praktyk u pracodawcy. Dzięki temu pracodawcy zyskują realny wpływ na treść kształcenia, a absolwenci będą lepiej przygotowani do pracy.

D.W.